Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Прес-центр » Оголошення
Оголошення про проведення конкурсу для визначення кандидатури організатора аукціону щодо продажу майна банкрута ДП «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод»
25.12.2015 | 09:13 | Департамент управління державною власністю та розвитку промисловості.

Керуючись частиною третьою ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», п. 6 «Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків», затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 16.12.2013 N 1483, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2014 р. за N 320/25097, з метою проведення конкурсу для визначення кандидатури організатора аукціону по продажу майна банкрута Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод»:

Інформація про боржника:

Найменування: Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод»

Ідентифікаційний код: 14308210

Місцезнаходження (реєстраційна адреса): 02097, м. Київ, вул. Бориспільська, 7.

Державна частка у статутному капіталі ДП «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод» становить 100%.

Профіль діяльності підприємства: виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку

Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Постановою арбітражного суду м. Києва № 15/81 від 01.10.1997р. боржника - державне підприємство «Виробниче об'єднання «Київський радіозавод» визнано банкрутом, призначено ліквідаційну комісію, сформовано ліквідаційну масу банкрута по справі № 15/81.

23.11.2015р. ухвалою Господарського суду міста Києва по справі №15/81 призначено нового ліквідатора Банкрута – арбітражного керуючого Агафонова Олега Юрійовича  (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1582 видане 08.08.2013 року на підставі Наказу Міністерства юстиції України від 18.07.2013 року № 1432/5).

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

Відповідно до вимог ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута належать йому на праві власності або господарського відання. Будівлі і споруди виробничого і невиробничого призначення, які виявлені в ході ліквідаційної процедури, обліковується  на балансі ДП «ВО Київський радіозавод», передані підприємству в господарське відання, включені в ліквідаційну масу.

Вимоги до організатора аукціону:

Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

  • бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;
  • наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;
  • наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претендент подає замовнику аукціону наступні документи:

1. Заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням наступних відомостей: повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

2. Данні щодо особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціон;

3. Копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

4. Довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо визначення кандидатур організатора аукціону);

5. Довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років.

Заяви надсилати  протягом 10 днів з моменту опублікування оголошення про проведення конкурсу  організатора торгів за  адресою: 01024, м. Київ-24, а/с -88.

Телефони для довідок: (067) 548 56 51, (050) 462 24 55.

Проект договору про проведення відкритих публічних торгів (аукціону)

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2