Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 688 “Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”
25.09.2019 | 15:08 | Департамент технічного регулювання.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 688 “Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями розроблення постанови є:

забезпечення приведення вимог Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні у відповідність із Директивою 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, на основі якої він був розроблений.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 19 липня 2019 р. по 30 серпня 2019 р.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією регуляторного акта – не прогнозувався.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на сферу дії яких поширюється регуляторний акт – не обмежується.

Розмір коштів і час, що витрачають суб’єкти господарювання та/або фізичні особи, пов’язаний з виконанням вимог акта – не прогнозувався.

Протягом 2018 р. та січня-серпня 2019 р. звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб не надходили.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова офіційно опублікована в Офіційному віснику України від 14.09.2018 № 70 ст. 2376;  в Урядовому кур'єрі від 04.09.2018  № 164; оприлюднена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2018 р. та січень-серпень 2019 р. можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2