Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Про Міністерство / Вакансії / Архів / Конкурсний відбір на керівні посади державних підприємств
Конкурсний відбір на керівні посади державних підприємств у 2018 році

29.12.2018

До уваги учасників конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”

14 грудня 2018 року відбулося засідання комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” щодо допуску претендентів до конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі було подано документи від 30 претендентів. За рішенням Комісії до конкурсного відбору допущено 29 учасників.

Засідання комісії з проведення співбесід з учасниками конкурсного відбору відбулись 21, 26 та 27 грудня 2018 року.

Комісією було проведено співбесіди із 28 учасниками конкурсного відбору.

Відповідно до критеріїв оцінювання Комісією визначено 3 переможці конкурсного відбору: Крепак Дмитро Леонідович, Сенниченко Дмитро Володимирович та Васильєва Надія Борисівна.

 

09.11.2018

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”

Мінекономрозвитку відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Мінекономрозвитку від 02.11.2018 № 1606 “Питання формування наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” оголошує конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”.

Найменування товариства: державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” (далі – Підприємство)

Місцезнаходження товариства: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 22.

Основні напрями діяльності Підприємства.

Здійснення консультаційної та підприємницької діяльності, спрямованої на забезпечення функціонування, обслуговування та розвиток електронної торгової системи (ЕТС), та отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Підприємства:

 • управління ризиками;
 • стратегічне управління;
 • управління проектами.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;
 • стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менш як п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років.

та відповідати:

 • вимогам незалежності, визначених законодавством.

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради Підприємства:

 • підготовка пропозицій до проекту стратегії розвитку Підприємства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю Підприємства;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Підприємства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Підприємства та контроль впровадження необхідних змін;
 • пропозицій щодо тарифної політики Підприємства;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • впровадження незалежного аудиту.

Професійні компетенції члена наглядової ради за сферами компетенції:

Управління ризиками:

 • вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат;
 • досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові ризики для мінімізації втрат підприємства;
 • досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Стратегічне управління:

 • володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу;
 • наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах обмежених ресурсів;
 • досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;
 • розуміння та вміння критично оцінювати існуючий бізнес (ринкове середовище, бізнес модель, бізнес ризики, потреби клієнтів, галузеву специфіку тощо).

Управління проектами:

 • розуміння методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та вміння ранжувати портфелі проектів підприємства;
 • наявність успішно реалізованих проектів та/або програм в організаціях;
 • впровадження системи управління проектами на підприємствах;
 • вміння ініціювати та супроводжувати проекти змін в організації.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору, присутність представників засобів масової інформації та громадськості (зразок додається).

Разом із заявою:

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Підприємства;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Підприємства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (по 08 грудня 2018 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономрозвитку, комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: personal@me.gov.ua

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 200-45-30*3156,  personal@me.gov.ua  

Конкурсний відбір починається 17 грудня 2018 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономрозвитку по 15 січня 2018 року.

 

20.03.2018

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду керівника

державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

19 березня 2018 року відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 2 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” оголошено Хярма Віктора Миколайовича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 200-45-30).

 

25.01.2018

До уваги учасників конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради

державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”

29 грудня 2017 року відбулося засідання комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” щодо допуску претендентів до конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі було подано документи від 21 претендента. За рішенням Комісії до конкурсного відбору допущено 19 учасників.

Засідання комісії з проведення співбесід з учасниками конкурсного відбору відбулись 22 та 23 січня 2018 року.

Комісією було проведено співбесіди із 18 учасниками конкурсного відбору.

Відповідно до критеріїв оцінювання Комісією визначено 3 переможці конкурсного відбору: Ковальчук Андрій Трохимович, Которобай Станіслав Васильович та Лепак Роман Іванович.

 

16.01.2018

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника

державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Мінекономрозвитку оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, яке належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Державне підприємство “Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Адреса: вул. Харківська, б. 101, м. Суми, 40007

Основні напрями діяльності: Надання послуг у галузі стандартизації, метрології та підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів. Надання послуги з повірки засобів вимірювальної техніки. Розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки:

 • вища освіта відповідного напряму підготовки;
 • стаж роботи на керівних посадах – не менше 3 років.

Повинен знати (володіти):

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів;
 • лідерські навички, стратегічне бачення, управління змінами, управлінську ефективність.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

          - поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

          - шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

          - конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці “Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”, підрозділі “Архів”, вкладка “Показати всі”.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 18.00 15 лютого 2018 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 200-45-30.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 253-40-90, 253-12-28.

Конкурсний відбір починається 01 березня 2018 року та закінчується 30 березня 2018 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2