Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах”
30.07.2019 | 10:45 | Департамент технічного регулювання.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах”.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

забезпечення приведення вимог Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах у відповідність із Директивою 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, на основі якої він був розроблений.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 03 червня 2019 року по 29 липня 2019 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією постанови – не передбачено.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які виготовляють, вводять в обіг і надають на ринку обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах; органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за обігом на ринку України такого обладнання.

Протягом 2017–2018 років звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо надання роз’яснень щодо положень регуляторного акта не надходили.

Протягом 2017–2018 років пропозиції від заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду регуляторного акта та внесення змін до нього не надходили.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова офіційно опублікована в Офіційному віснику України від 27.01.2017 № 8 ст. 236;  в Урядовому кур'єрі від 31.01.2017 № 18; оприлюднена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2