Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
Звіт про відстеження результативності
наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197
«Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»

1. Вид та назва регуляторного акту

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за N 364/6652).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далі – Наказ) розроблений відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 грудня 1991 року, з метою встановлення порядку розгляду і проведення експертизи заявок на видачу патентів на винаходи (секретні винаходи) і патентів на корисні моделі (секретні корисні моделі).

Наказ передбачає державне регулювання питань, пов’язаних з розглядом і проведенням експертизи заявок на видачу патентів на винаходи (секретні винаходи) і патентів на корисні моделі (секретні корисні моделі).
Цілями регулювання є:

вдосконалення порядку розгляду та проведення експертизи заявок на видачу патентів на винаходи (секретні винаходи) і патентів на корисні моделі (секретні корисні моделі).

4. Строк виконання заходів з відстеження Жовтень 2011 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Наказу здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, що надається у встановлених законодавством порядку та строки державним закладом експертизи заявок на об’єкти промислової власності.

В якості статистичних показників були визначені наступні показники результативності:
кількість поданих заявок.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2009 рік

2010 рік

2011 рік (9 місяців)

кількість поданих заявок

14024

15997

11580

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Діюче законодавство України у сфері правової охорони винаходів і корисних моделей, відповідаючи загальним принципам та нормам міжнародного права, встановлює порядок розгляду заявки на винахід (секретний винахід) та корисну модель (секретну корисну модель).

Однак практика застосування таких норм засвідчує, що діючі положення потребують удосконалення, зокрема приведення у відповідність до Цивільного кодексу України, встановлення порядку розгляду заявок, поданих в електронній формі, тощо.

Наказ дає можливість запровадити дієві механізми державного регулювання сфери правової охорони винаходів і корисних моделей, удосконалення механізму проведення експертизи заявок на видачу патентів України на винаходи і корисні моделі, що сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності.

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України                                                                          М.В.Паладій

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2