Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про базове відстеження результативності наказу Мінекономрозвитку від 18.12.2018 № 1938 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914"
21.10.2019 | 17:41 | Департамент технічного регулювання.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Мінекономрозвитку від 18.12.2018 № 1938 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914", зареєстрований в Мін’юсті 26.12.2018 за № 1477/32929 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є збільшення до 01.01.2021 перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списанні залишків існуючих пакувальних матеріалів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 02.09.2019  по 07.10.2019

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність,

а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом аналізу кількості звернень суб’єктів господарювання, які застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції щодо необхідності перегляду нормативно-правового акту з метою внесення до нього змін і надання роз’яснень щодо його положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2019 рік

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Наказ опубліковано в "Офіційному віснику України"

 від 28.12.2018 № 100,  стаття 3358; оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України

Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акту

дія акта поширюється на суб’єктів господарювання,  що застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції

Розмір коштів, що витрачатимуться  суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акту

не прогнозувався

Час що витрачатимуть суб’єкти господарювання на виконання вимог акту

0

Кількість одиниць обладнання, необхідного для заміни маркування продукції

0

Кількість звернень від суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акту

0

Кількість скарг споживачів стосовно невідповідності міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції

0

У строк виконання заходів з відстеження пропозицій та зауважень від заінтересованих сторін до положень наказу не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акту, можна зробити висновок, що регуляторний акт, з урахуванням внесених змін до нього, має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2