Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Міжнародні договори міжвідомчого характеру

Меморандум про взаєморозуміння між ДСІВ та Національним центром інтелектуальної власності Грузії САКПАТЕНТІ

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою
інтелектуальної власності України та Відомством Данії
з патентів і торговельних марок

Державна служба інтелектуальної власності України та Відомство Данії з патентів і торговельних марок (далі - Сторони),

усвідомлюючи важливість інтелектуальної власності в розвитку потужної національної та глобальної економіки, заохоченні економічних інвестицій в інновації та схваленні духу підприємництва, а також

прагнучи до подальшого двостороннього співробітництва між Сторонами для зміцнення існуючих систем інтелектуальної власності шляхом створення механізму для регулярного обміну інформацією та передовим досвідом і для спільної організації заходів зі співробітництва,

цим викладають цей Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум):

Стаття 1

Сторони розширюватимуть і розвиватимуть двосторонні відносини у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 2

Співробітництво Сторін у сфері інтелектуальної власності охоплює:

  • реалізацію проектів двостороннього співробітництва з різних питань, пов'язаних з правовою охороною інтелектуальної власності;
  • обмін інформацією про законодавчі зміни у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
  • обмін досвідом про виконання прав інтелектуальної власності;
  • організацію спільних семінарів, симпозіумів і робочих зустрічей;
  • обмін спеціалістами (експертами) та їхнє навчання з питань правової охорони інтелектуальної власності;
  • інші напрями співробітництва за згодою Сторін.
Стаття 3

Цей Меморандум не перешкоджає Сторонам брати участь у двосторонньому та багатосторонньому співробітництві з іншими країнами у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 4

Проведення кожного заходу в рамках цього Меморандуму залежатиме від:

  • наявності коштів, необхідних для їх фінансування;
  • наявності інших засобів та ресурсів;
  • наявності згоди обох Сторін.
Стаття 5

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання обома Сторонами.

Цей Меморандум є чинним протягом 5 років з дати підписання. Його дія автоматично продовжується на наступні 5 років, якщо одна зі Сторін за 6 місяців до дати закінчення свого наміру не повідомить іншій Стороні в письмовому вигляді про те, що дію Меморандуму припинено.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться в письмовій формі за взаємною згодою Сторін та складають невід'ємну частину цього Меморандуму.

Уся документація, яка передається Сторонами одна одній під час реалізації цього Меморандуму, англійською мовою.

Учинено в місті Києві 11 жовтня 2011 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними.

Микола Паладій

 

Джеспер Конгстад

Голова

 

Генеральний директор

Державна служба інтелектуальної
власності України

 

Відомство Данії з патентів
і торговельних марок

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2