Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Трудова міграція / Посередництво у працевлаштуванні за кордоном / Інформація для суб’єктів господарювання
Роз’яснення щодо подання звітності про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном
02.01.2024 | 17:14 | Департамент праці та зайнятості.

14 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 20 березня 2023 року № 2982-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном” (далі – Закон), відповідно до норм якого ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном замінюється на декларативний принцип. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до набрання чинності цим Законом, за поданою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом декларацією про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном включаються до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, видані суб’єктам господарювання до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Як подають звітність суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі декларації?

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та включений до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, на підставі декларації, поданої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 1118 “Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном”, зобов’язаний подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, звітність про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Порядок, форма та строки подання такої звітності затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1100 “Деякі питання подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном” затверджено Порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та форму звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном № 1-ТМ.

Форма звітності № 1-ТМ подається декларантом до Мінекономіки один раз на рік не пізніше 30 січня року, що настає за звітним, та заповнюється за звітний рік (з 1 січня до 31 грудня). Неподання або порушення строків подання звітності протягом трьох звітних періодів поспіль є підставою для прийняття рішення про виключення декларанта з переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Форма звітності № 1-ТМ подається особисто декларантом або його уповноваженою особою до Мінекономіки у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення чи в електронній формі на офіційну електронну адресу Мінекономіки декларантом з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, згідно з вимогами законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки (у разі технічної реалізації).

Оформлення та подання декларантом звітності за формою звітності № 1-ТМ в електронній формі здійснюється згідно з вимогами законодавства у сферах електронних документів та електронного документообігу, електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Дана форма звітності поширюється виключно на декларантів та не поширюється на суб’єктів господарювання, що продовжують провадити діяльність на підставі відповідної ліцензії.

Принагідно нагадуємо, що відповідно підпункту 1 пункту 1 Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2