Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 671 "Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні"
17.06.2024 | 17:22 | Департамент технічного регулювання.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 671 "Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є приведення вимог Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139, у відповідність до аналогічних вимог Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, на основі якої він розроблений.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 16 травня 2024 р. по 17 червня 2024 р.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2023 р.

5 місяців 2024 р.

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови

0

0

Звернення заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду постанови з метою внесення до неї змін не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за звітний період можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2