Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.09.2018 № 1362 "Про внесення зміни до пункту 16 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2018 за № 1156/32608
09.07.2021 | 12:40 | Департамент технічного регулювання та інноваційної політики.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.09.2018 № 1362 "Про внесення зміни до пункту 16 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2018 за № 1156/32608  (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є спрощення Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.08.2015 № 914, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.08.2015 за № 1022/27467, стосовно використання коми та крапки, як розділового знаку, у разі коли числове значення величини виражене десятковим числом на маркуванні продукції та уникнення додаткових фінансових витрат, пов’язаних зі зміною дизайну упаковки.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 14.05.2021  по 14.06.2021.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалося шляхом збирання та аналізу статистичних даних щодо показників результативності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта достатньо високий: наказ опубліковано в "Офіційному віснику України" від 02.11.2018  № 84, стаття 2781 та оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

Надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, – не передбачалося.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання на виконання вимог акта, – пов’язані з ознайомленням та застосуванням наказу у своїй роботі.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – всі суб'єкти господарювання, які застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні  продукції, що надається на ринку України.

Кількість обладнання, необхідного для заміни маркування продукції, –  відсутнє, оскільки введення в дію наказу не передбачає заміну маркування продукції.

Кількість звернень від суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – не надходило.

Кількість скарг споживачів стосовно невідповідності міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції – не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття наказу забезпечує спрощення процедур застосування Правил стосовно використання як коми так і крапки, як розділового знаку у разі коли числове значення величини виражене десятковим числом на маркуванні продукції та уникнення суб’єктами господарювання додаткових фінансових витрат пов'язаних зі зміною дизайну упаковки.

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2