Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Щодо конкурсного відбору на посаду керівника ДП «Укрхімтрансаміак», оголошеного 02.03.2020
03.06.2020 | 10:30

 

Відповідно до пункту 33 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств не визначено кандидатуру претендента на посаду керівника ДП  «Укрхімтрансаміак» та прийнято рішення про повторне проведення конкурсного відбору. 

 


02.03.2020 | 19:30

Згідно з рішенням комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, строк подачі документів для участі у конкурсному відборі продовжено до 30 березня 2020 року (включно).

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 30.01.2020 № 106 «Про оголошення конкурсного відбору керівника державного підприємства «Укрхімтрансаміак» оголошується конкурсний відбір на посаду директора ДП «Укрхімтрансаміак».

Найменування товариства: державне підприємство «Укрхімтрансаміак»

Адреса: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 15

Основні напрями діяльності товариства: 

 • здійснення послуг щодо транзиту аміаку через територію України трубопровідним транспортом;
 • оптова торгівля чи посередництво в торгівлі хімічною продукцією, паливом тощо;
 • створення єдиного цілісного промислового комплексу магістрального трубопроводу для забезпечення ефективного функціонування системи транспортування аміаку.

Вимоги до претендента, очікувані функції директора ДП «Укрхімтрансаміак», сфера компетенції, якою повинен володіти директор:

претендент повинен мати вищу освіту, зокрема в галузі виробництва та технологій у поєднанні з набутим досвідом керування; з управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту або права у поєднанні з глибоким розумінням технічних питань;

мати не менше 5 років досвіду  роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

мати повну цивільну дієздатність;

мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися високих етичних стандартів та бути чесним і прозорим;

не мати непогашеної  або не знятої судимості;

продемонструвати знання законодавства України, а також знання ринку України та світу в розрізі продукції, відповідно до асортименту Підприємства;

мати успішний досвід впровадження та оптимізації виробничих та бізнес процесів, побудови системи управління;

мати глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління та мати здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;

вільно володіти українською або англійською мовами та відмінно розуміти українську або англійську мови;

продемонструвати глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління.

Претендент не має входити до керівного складу, не є членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які являються основними постачальниками, надають послуги, або банку, що співпрацюють з ДП «Укрхімтрансаміак».

Претендент повинен володіти такими професійними компетенціями:

1. Стратегічне мислення:

▪ демонстрація випереджаючого мислення ситуації;

▪ широкий погляд на проблеми, події, діяльність, здатність прогнозувати їхнє майбутнє значення та наслідки;

▪ вміння формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, спроможні вивести Підприємство на якісно новий рівень та забезпечити Підприємству стратегічну перевагу і стабільний розвиток.

2. Організаційне лідерство та орієнтація на результат:

▪ наявність одночасно як авторитету ідейного лідера, так і адміністративного авторитету, адаптивного та ситуаційного лідерства;

▪ здатність приймати рішення та адаптувати їх до поточного стану Підприємства;

▪ вміння створювати для людей зрозуміле і бажане бачення майбутнього розвитку Підприємства;

▪ забезпечити системну комунікацію із співробітниками для досягнення стратегічних цілей;

▪ підтримувати впевненість колег у можливості досягнення цих цілей;

▪ здатність знаходити спільну мову, досягати компромісу і налагоджувати конструктивні робочі відносини з різними категоріями цільових аудиторій: співробітники, постачальники, партнери.

3. Управління змінами:

▪ здатність успішно діяти в умовах невизначеності;

▪ здатність ініціювати і очолювати процеси змін, брати на себе особисту відповідальність за результати змін;

▪ вміння системно мотивувати співробітників щодо необхідності та суті змін, що впроваджуються;

▪ вміння ефективно працювати з запереченнями співробітників та вміти аргументовано переконувати й впливати на думки інших.

4. Управління ефективністю (менеджмент):

▪ вміння вибудовувати злагоджені прозорі системи управління;

▪ здатність ефективно керувати командою в умовах змін, тиску у кризових процесах, обмеженості ресурсів і пильної уваги (критики) зовнішніх цільових аудиторій;

▪ здатність створювати і оптимізувати бізнес-моделі та вміти їх масштабувати та адаптувати під зовнішні та внутрішні чинники;

▪ вміння ефективно залучати ресурси для досягнення результатів у роботі.

Буде перевагою:

- досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;

- досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін;

- досвід роботи членом наглядової ради, роботи з міжнародними інвесторами, установами, успішного розвитку відносин як в державній, так і недержавній сферах на місцевому та міжнародному рівнях;       

- наявність ступеню МВА та/або другої вищої освіти;

- досвід роботи на українському або східноєвропейському ринках в перехідний період.

Основні завдання та ключові обов’язки директора ДП «Укрхімтрансаміак»:

● впровадження стратегії розвитку Підприємства та формування плану з її реалізації;

● здійснення поточного (оперативного) керівництва для забезпечення досягнення ключових цілей та завдань Підприємства;

● забезпечення виконання статутних завдань Підприємства;

● розробка і послідовне втілення плану заходів щодо оптимізації витрат Підприємства (побудувати сучасні системи контролінгу, систему управління витратами та їх планування);

● побудова високоякісної і ефективної системи управління Підприємством, що буде адекватна стратегічним цілям та поточному стану Підприємства;

● формування професійної команди «лідерів змін», здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії розвитку;

● розроблення та втілення системи заходів попередження та протидії проявам корупції на Підприємстві;

● вжиття заходів щодо суттєвого підвищення інвестиційної привабливості;

● забезпечення складання та виконання в установленому порядку фінансового плану та подання звіту про його виконання;

● забезпечення ефективного використання і збереження переданого до статутного капіталу майна Підприємства;

● представництво інтересів Підприємства і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма контрагентами;

● оптимізація та вдосконалення організаційних, операційних та бізнес процесів;

● підвищення професійної підготовки персоналу, розвиток корпоративної культури;

● впровадження системи оцінки та системи мотивації персоналу. Створення кадрового резерву.

Претендент має відповідати таким критеріям згідно з вимогами законодавства України:

Претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав ділових стосунків із такою особою, а також не є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ДП «Укрхімтрансаміак».

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

 • заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи*. Така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;
 • копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • конкурсну пропозицію;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію. 

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

 • першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг надходження коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та електронному вигляді (презентації Microsoft PowerPoint обсягом до 10 слайдів).

Відповідні документи для участі у відборі приймаються протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення:

в електронному вигляді на електронну пошту: cv@me.gov.ua;

в паперовому вигляді на поштову адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73*3510, *3507 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у строк визначений Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.

Інформація про фінансово-економічний стан ДП «Укрхімтрансаміак» додається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2