Меню

Оголошення про проведення відбору на посаду представника держави - члена наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго”

Відповідно до пункту 8 та 9 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 927) та Наказу Мінекоенерго від 28 листопада 2019 р. № 456 «Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» оголошується відбір на посади членів наглядової ПрАТ “Укргідроенерго” - представників держави.

Найменування товариства: приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” (ПрАТ “Укргідроенерго”).

Місцезнаходження ПрАТ “Укргідроенерго”: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород.

Основні напрями діяльності товариства - виробництво електричної енергії та надання допоміжних послуг, зокрема:

виробництво, розподілення, постачання, торгівля, купівля та продаж в України та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання, і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі;

продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів;

продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;

продаж електричної енергії на балансуючому ринку;

продаж допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг.

До складу ПрАТ “Укргідроенерго” входять сім гідроелектростанцій та дві гідроакумулюючі електростанції, які розміщені на річках Дніпро та Дністер, а саме – Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

Товариство є основним виробником пікової електроенергії та головним резервним джерелом потужності в енергосистемі України оскільки здійснює експлуатацію енергогенеруючого обладнання з високою маневреністю.

Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

Відповідно до принципів формування наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго” претендент на посаду представника держави повинен відповідати таким вимогам:

мати вищу освіту (не нижче ступеня «магістра» або прирівняного до нього), зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: «гідроенергетика», «електроенергетика», «атомна енергетика», «гідротехнічне будівництво», «електрична інженерія», «економіка», «право», «управління».

мати загальний стаж роботи не менше 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне або оперативне управління) не менш як 3 роки або стаж на керівних посадах державної служби не менш як 5 років;

мати повну цивільну дієздатність;

мати бездоганну ділову репутацію, керуватися в роботі високими діловими нормами та принципами, дотримуватися принципів добропорядності, неупередженості та чесності;

не мати непогашеної судимості;

мати досвід з управління змінами; ведення переговорів;

мати експертні знання сучасного стану електроенергетики;

відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;

вільно володіти українською та англійської мовами;

приділяти достатньо часу виконанню обов’язків члена наглядової ради;

мати базові знання законодавчих актів в сфері енергетики та тих, що регулюють діяльність товариства;

мати знання особливостей діяльності товариства;

мати знання ринку енергетики, тенденцій та перспектив розвитку галузі, енергетичного комплексу та гідроенергетики;

мати знання процесу розробки та впровадження «Стратегії підприємства», а також корпоративного управління;

не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав ділових стосунків із такою особою.

Буде перевагою:

досвід роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) не менше як 5 років на підприємствах енергетичної галузі;

досвід роботи у компаніях енергетичної галузі, в тому числі іноземних;

досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;

досвід залучення інвестицій, бізнеспрогнозуванні та аналітиці;

участь у формуванні нової моделі ринку електроенергії;

досвід побудови, управління та розвитку українських компаній.

Претендент має відповідати таким критеріям згідно з вимогами законодавства України

Членом наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго” не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ПрАТ “Укргідроенерго”.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами);

копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація має містити точний період зайнятого місця (позицій); назву посад; загальний набір обов’язків, які виконувалися на вказаних посадах; кількість працівників у підпорядкуванні;

копії документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);

рекомендації (за наявності).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Відповідні документи подаються до 18 год. 00 хв. за київським часом 5 (п’ятого) грудня 2019 року українською та англійською мовами на електронну адресу: CV@me.gov.ua

або на адресу: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Номер телефону для довідок:

+38 (044) 200 47 73 (дод.32-97) Владислав Стрелець (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Документи приймаються протягом п’яти робочих днів після дати оприлюднення оголошення.

Результати відбору будуть оприлюднені протягом тридцяти календарних днів від завершення прийому документів.

Інформація про фінансово-економічний стан ПрАТ "Укргідроенерго" додається.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json