Міністерство економіки України

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю)”

З метою забезпечення проведення громадського обговорення Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднює проєкт Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю)” (далі – проєкт Закону).

Відповідно до змін запроваджених у проєкті Закону, пропонується Закон 877 “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” викласти у новій редакції.

Метою змін є переорієнтація системи державного нагляду (контролю) з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, що дозволить збалансовано захистити інтереси громадян, бізнесу  та держави, тим самим забезпечить встановлення сприятливого середовища для провадження господарської діяльності, розвитку малого і середнього підприємництва, залученню інвестицій.

Перевагами для бізнесу стануть запровадження інституту добровільного аудиту стану господарської діяльності, за позитивного висновку якого частота перевірок зменшується, та інституту страхування цивільної відповідальності, за наявності якого підприємство також перевірятимуть рідше.

Крім цього, змінами пропонується створити консультативно-дорадчі органи при кожному органі контролю для неупередженого розгляду скарг підприємців на дії інспекторів.

Змінами пропонується сформувати публічний рейтинг підприємств залежно від їх ступеня ризику. Сума балів, нарахована тому чи іншому підприємству, вказуватиме на гранично можливу періодичність та тривалість перевірки. За підприємством залишається право подати скаргу в разі незгоди з присвоєним рейтингом та ступенем ризику.

Також, зміни стосуватимуться і граничного терміну планових перевірок. Таким чином, інспектори зможуть ретельніше перевіряти високоризикові підприємства та не обтяжувати надмірними тривалими перевірками підприємства з незначним ступенем ризику.

Окрім спрощення процедур, проєкт Закону має на меті ліквідувати схеми уникнення від перевірок органів державного нагляду (контролю) недоброчесними підприємцями. Інспектор більше не буде обмежений винятково переліком адрес, зазначених у плані перевірок, тому у разі раптової зміни місця провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання - зможе його перевірити.

Зміни стосуватимуться і посилення відповідальності підприємств за зловживання правом на відмову від законної перевірки через відсутність керівника чи уповноваженої особи на підприємстві. Крім цього, невнесення запису до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) більше не буде підставою для скасування перевірки.

Зміни також стосуватимуться забезпечення безпеки споживачів. Для цього передбачено норму, згідно з якою ініціатором перевірки зможе бути не тільки особа, що безпосередньо постраждала від діяльності підприємства, але й особа, якій стало відомо про шкоду правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

Для забезпечення права громадян на безпечне середовище життя змінами пропонується можливість оперативного тимчасового припинення інспектором шкідливої діяльності підприємства на термін до семи днів. Подовження такого терміну у разі, якщо підприємство не усуває загрозу для безпеки громадян, можливе винятково за рішенням суду.

Пропоновані зміни передбачають підвищення прозорості перевірок, спрощення взаємодії органів контролю та бізнесу шляхом цифровізації процедур, вдосконалення процесу оскарження незаконних дій інспекторів, а також підвищення рівня безпечності підприємств завдяки ліквідації недоброчесних схем уникнення законних перевірок.

Законопроєкт запроваджує можливість переходу всіх учасників, як бізнесу, так і інспекторів на єдину електронну систему взаємодії – Інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю) (далі – Система), зокрема, пропонується:

розширити перелік інформації, яку орган державного нагляду (контролю) має вносити до Системи (інформація про аудит, рейтинг суб’єктів господарювання, навчання, результати розгляду звернень підприємців);

законодавчо передбачити право пройти перевірку онлайн, якщо дозволяють технічні ресурси;

дозволити органам державного нагляду (контролю) повідомляти про планову перевірку онлайн, зокрема, через Систему, замість паперового листа;

офіційно листуватись бізнесу з органами контролю, подати скаргу та відмовитися від комплексного планового заходу через безкоштовний електронний кабінет;

дозволити підприємцю не надавати витяги та копії документів, які надавалися ним такому органу державного нагляду (контролю) раніше та/або перебувають у володінні органу державного нагляду (контролю), а також вільний та безоплатний доступ до яких може бути отриманий через державні інформаційні системи чи ресурси.

Такий підхід дозволить пришвидшити та автоматизувати більшу кількість процесів, економлячи час та ресурси підприємців і державних органів.

Проєкт змін розроблено спільно з Державною регуляторною службою України та експертами Офісу ефективного регулювання BRDO за підтримки проєкту USAID “Конкурентоспроможна економіка України”. Законодавчі новели покликані зменшити регуляторне навантаження на доброчесний бізнес та запровадити додаткові інструменти забезпечення прав громадян на безпечне середовище.

Електронну версію проєкту Закону, порівняльної таблиці, пояснювальної записки та аналізу регуляторного впливу до проєкту Закону розміщено на сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua) у розділі “Обговорення проєктів документів”.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2

E-mail: [email protected]

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json