Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28 липня 2020 р. № 1408 "Про затвердження Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів"

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28 липня 2020 р. № 1408 "Про затвердження Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2020 р. за № 935/35218 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки).

3. Цілі прийняття акта

Приведення Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів, затвердженого наказом у відповідність до законодавства України, зокрема Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 04 квітня 2022 року по 19 травня 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалось відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до наказу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2021

2022

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до наказу.

0

0

 

 

 

 

Звернення заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду наказу з метою внесення до нього змін не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2021 – 2022 роки можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json