Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду президента ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
02.03.2020 | 19:43

Зупинено перебіг строку для подачі документів до прийняття рішення комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств у зв’язку з листом Державної інспекції ядерного регулювання України від 05.03.2020 № 09-20/3787.

Про нові строки прийому документів буде повідомлено додатково.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» та Наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля від 06.12.2019 № 484 «Про конкурсний відбір на зміщення вакантної посади президента ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошується конкурсний відбір на посаду президента ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Найменування товариства: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3.

Основні напрями діяльності товариства: 

 • виробництво електроенергії;
 • забезпечення безпечної експлуатації та підвищення ефективності роботи атомних електростанцій;
 • безперебійне енергопостачання постачання суб’єктів господарювання та населення;
 • в межах компетенції забезпечення постійної готовності України до швидких ефективних дій у разі виникнення аварій на підприємствах атомної енергетики;
 • перевезення радіоактивних матеріалів;
 • переробка, зберігання радіоактивних відходів;
 • використання джерел іонізуючого випромінювання, зокрема, експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання, монтаж та демонтаж, перетарювання, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) тощо;
 • підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України);
 • забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалі, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів підприємств, а також перевезень, і контроль за їх здійсненням;
 • здійснення діяльності, пов’язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки:
 • вибір майданчика для розміщення ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;
 • проектування ядерної установки;
 • будівництво ядерної установки;
 • введення в експлуатацію ядерної установки;
 • експлуатація ядерної установки;
 • зняття з експлуатації ядерної установки.

Вимоги до претендента, очікувані функції президента ДП «НАЕК «Енергоатом», сфера компетенції, якою повинен володіти президент:

Претендент повинен:

- мати вищу освіту (не нижче ступеня “магістра” або прирівняного до нього), зокрема (але не обмежуючись) у такій галузі знань: “фінанси”, “економіка”, “управління” “адміністрування бізнесу”, “математичні науки”, “інженерно-технічні науки”, “бухгалтерський облік та аудит”, “право”;

- мати досвід роботи не менше ніж 8 років на керівних посадах (у тому числі у галузі ядерної енергетики) в органах державної влади, на державних підприємствах, установах, організаціях та інших юридичних осіб.

- мати повну цивільну дієздатність;

- мати відповідність етичному стандарту, правосвідомість, професіоналізм, чесність, відповідальність, порядність;

- не мати непогашеної  або не знятої судимості;

- мати глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління;

- мати успішний досвід впровадження та оптимізації виробничих та бізнес процесів, побудови системи управління;

- вільно володіти українською або англійською мовами та відмінно розуміти українську або англійську мови;

- продемонструвати глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління, бюджетування виробничого процесу розробка та впровадження системи бюджетування, управління проектами, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з подальшою їх капіталізацією;

- продемонструвати володіння особливостями, проблемами та пріоритетами у сфері використання ядерної енергії, високий рівень культури ядерної безпеки, професійну компетентність та відповідальність, здатність до системного мислення, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, бажання постійного навчання і самовдосконалення.

Претендент не має входити до керівного складу, не є членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які являються основними постачальниками, надають послуги, або банку, що співпрацюють з Підприємством.

Особливі вимоги

Претендент, у разі призначення на посаду керівника Підприємства, повинен у річний строк з моменту такого призначення отримати визначений законодавством рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії, що підтверджується результатами перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, проведеної у встановленому порядку органом державного управління у сфері використання ядерної енергії.

Претендент повинен володіти такими професійними компетенціями

 1. Стратегічне мислення:

 • демонстрація випереджаючого мислення ситуації;
 • широкий погляд на проблеми, події, діяльність, здатність прогнозувати їхнє майбутнє значення та наслідки;
 • вміння формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, спроможні вивести Підприємство на якісно новий рівень та забезпечити Підприємству стратегічну перевагу і стабільний розвиток.

2. Організаційне лідерство та орієнтація на результат:       

 • наявність одночасно як авторитету ідейного лідера, так і адміністративного авторитету, адаптивного та ситуаційного лідерства;
 • здатність приймати рішення та адаптувати їх до поточного стану Підприємства;
 • вміння створювати для людей зрозуміле і бажане бачення майбутнього розвитку Підприємства;
 • забезпечити системну комунікацію із співробітниками для досягнення стратегічних цілей;
 • підтримувати впевненість колег у можливості досягнення цих цілей;
 • здатність знаходити спільну мову, досягати компромісу і налагоджувати конструктивні робочі відносини з різними категоріями цільових аудиторій: співробітники, постачальники, партнери.

3. Управління змінами:

 • здатність успішно діяти в умовах невизначеності;
 • здатність ініціювати і очолювати процеси змін, брати на себе особисту відповідальність за результати змін;
 • вміння системно мотивувати співробітників щодо необхідності та суті змін, що впроваджуються;
 • вміння ефективно працювати з запереченнями співробітників та вміти аргументовано переконувати й впливати на думки інших.

4. Управління ефективністю (менеджмент):

 • вміння вибудовувати злагоджені прозорі системи управління;
 • здатність ефективно керувати командою в умовах змін, тиску у кризових процесах, обмеженості ресурсів і пильної уваги (критики) зовнішніх цільових аудиторій;
 • здатність створювати і оптимізувати бізнес-моделі та вміти їх масштабувати та адаптувати під зовнішні та внутрішні чинники;
 • вміння ефективно залучати ресурси для досягнення результатів у роботі.

Завдання та очікувані функції керівника Підприємства зокрема включають:

 • вдосконалення процедури закупівель;
 • відповідність вимогам в сфері ядерної безпеки;
 • розробка короткострокової та довгострокової стратегії щодо зняття з експлуатації тих реакторів, які мають вичерпаний строк служби.

Буде перевагою:

● знання законодавства у сфері роботи Підприємства;

● знання законодавства про управління об'єктами державної власності.

Претендент має відповідати таким критеріям згідно з вимогами законодавства України:

Претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав ділових стосунків із такою особою, а також не є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ДП «НАЕК «Енергоатом».

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

 • заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи*. Така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;
 • копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • конкурсну пропозицію;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію. 

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

 • першочерговий план реформування Підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг надходження коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;
 • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та електронному вигляді (презентації Microsoft PowerPoint обсягом до 10 слайдів).

Відповідні документи для участі у відборі приймаються у строк 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення:

в електронному вигляді на електронну пошту: cv@me.gov.ua;

в паперовому вигляді на поштову адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73 * 3510, *3507 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у строк визначений  Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.

Інформація про фінансово-економічний стан ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» додається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2