Головна / Діяльність / Співробітництво між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії / Зона вільної торгівлі між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії
Меню

Відповіді на питання, пов’язані з практичною реалізацією з 1 січня 2021 року Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії замінила з 01.01.2020 у двосторонніх відносинах з Великою Британією Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Новий міжнародний договір базується на Угоді про асоціацію між Україною та ЄС у двосторонніх відносинах між Україною та Сполученим Королівством.

Поряд з цим, існує ряд питань, пов’язаних з практичними аспектами імплементації преференційного торговельного режиму. Нижче наведені найбільш поширені з таких запитань, а також надані відповіді на них. Перелік питань не є вичерпним і, впродовж імплементації Угоди буде систематично доповнюватися.

У разі недостатності інформації, будь-ласка, звертайтеся за роз’ясненнями до профільного департаменту Мінекономіки через Гарячу лінію.

ТАРИФИ

Як змінюються ставки увізного мита сторін?

Ставки увізного мита зменшуються відповідно до Графіків сторін, викладених у Додатку І-А до Угоди з Великою Британією. При цьому, у графіках зазначені лише коди товарів, на які встановлені ставки увізного мита, тобто, якщо код товару відсутній, то ставка увізного мита на нього – нульова.

Перехідний період означає кількість років, впродовж яких ставку мита буде знижено/скасовано.

При цьому, якщо будь-яка Сторона зменшує ставку увізного мита, яка застосовується у рамках режиму найбільшого сприяння, така ставка ввізного мита буде застосовуватися до товарів походженням з іншої Сторони, якщо, і доки вона буде нижчою від мита, розрахованого відповідно до Графіку в рамках зони вільної торгівлі.

ТАРИФНІ КВОТИ

Чи обмежує тарифна квота торгівлю в рамках ЗВТ з Великою Британією?

Тарифна квота – це дворівневий митний тариф, пов’язаний з кількістю товару, при якій задану кількість товарів може бути імпортовано за "пільговою" ставкою мита протягом певного періоду часу. Тобто, у випадку ЗВТ запровадження тарифних квот означає, що окремі товари будуть постачатись у певних обсягах за нульовою ставкою.

При цьому імпорт зазначених товарів понад визначений обсяг підпадає під загальний режим імпорту, тобто оподатковується за тими ж умовами, які діяли до запровадження вільної торгівлі з Великою Британією.

На які товари в рамках зони вільної торгівлі з Великою Британією встановлено тарифні квоти?

Встановлення безмитних тарифних квот Великої Британії передбачено для 36 видів товарів (яловичина, свинина, м’ясо баранини, м’ясо птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, гриби, часник, солод, виноградний і яблучний соки, вершкове масло, цигарки, етанол, яйця та альбуміни, інші). При цьому для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів встановлено додаткові тарифні квоти.

В свою чергу, Україна встановила тарифні квоти для 3 видів товарів (м’ясо свинини; м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці та цукор) та передбачила додаткові тарифні квоти для м’яса птиці та цукру.

Узагальнений перелік тарифних квот викладено у Доповненні до Додатку І-А до Угоди з Великою Британією.

Що означає додаткова тарифна квота?

Після того, як основна тарифна квота вичерпана для окремих товарів, які входять в дану тарифну квоту, встановлено додаткові обсяги.

Україна передбачила додаткові тарифні квоти для м’яса птиці та цукру, Велика Британія – для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів.

Хто здійснює розподіл тарифних квот в Україні?

Розподіл тарифної квоти між особами, що здійснюють ввезення товарів для вільного обігу в Україні, здійснюється в порядку черговості залежно від часу та дати реєстрації митницею митної декларації (за принципом "перший прийшов – перший обслуговується").

При цьому, якщо тарифна квота на певний вид продукції включає декілька позицій з різними переліками кодів товарів згідно з УКТЗЕД, то в першу чергу використовується частина тарифної квоти переліку з меншою кількістю кодів товарів згідно з УКТЗЕД.

Хто здійснює адміністрування тарифних квот для імпорту в Велику Британію товарів, походженням з України?

Адміністрування квот за принципом "перший прийшов, перший обслуговується" здійснюється Управлінням з податкових і митних зборів Її Величності на запит Департаменту з міжнародної торгівлі.

Чи можна експортувати після того, як тарифна квота була використана?

Так, імпорт товарів понад визначений обсяг підпадає під загальний режим імпорту.

Чи можуть бути збільшені обсяги тарифних квот в рамках ЗВТ?

Відповідно до Спільної Декларації щодо статті 29(4) Угоди з Великою Британією вже у 2022 році Україна та Сполучене Королівство можуть розпочати консультації щодо перегляду обсягів тарифної квоти на м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці, після того, як український імпорт такої продукції перевищить 80% від обсягу відповідної квоти.

На якому веб-порталі можна ознайомитись з інформацією про поточні залишки тарифних квот Великої Британії для України, загальні вимоги щодо імпорту до Сполученого Королівства?

Інформація про квоти та інформація, пов’язана з імпортом, як загальна, так і специфічна для України, і публікується на веб-сайті Управління з податкових і митних зборів Її Величності в розділі Торговий Тариф. Посилання на інформацію про квоти публікується для кожного коду товару, де застосовується квота, і доступ до нього здійснюється за допомогою вкладки імпорту.

Додаткова інформація щодо трансформації системи адміністрування тарифних квот у зв’язку з виходом Сполученого Королівства з ЄС за посиланням.

МИТНІ ПИТАННЯ

Що необхідно для того щоб скористатися преференціями в рамках вільної торгівлі з Великою Британією?

Для того, щоб скористатися преференціями в рамках вільної торгівлі між Україною та Великою Британією, товар має бути походженням з України або з Великої Британії та відповідати правилам походження відповідно до Протоколу I щодо визначення концепції «походження товарів» та методів адміністративного співробітництва, а також принципам Спільної Декларації щодо тристороннього підходу до правил походження товарів, обидва документи є невід’ємною частиною Угоди.

ВАЖЛИВО!!! Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії не є стороною Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Який орган видає сертифікати з перевезення товарів EUR.1 в торгівлі зі Сполученим Королівством і скільки ця послуга коштує?

Митні органи видають сертифікати походження (переміщення) товарів EUR.1 при експорті товарів до Сполученого Королівства на безоплатній основі.

Інформативно: щодо оформлення сертифікатів у Сполученому Королівстві.

Форми сертифікату з перевезення товарів EUR.1 засвідчуються та видаються Національним центром розмитнення. У зв‘язку з обмеженнями, спричиненими пандемією коронавірусу, подавати заявки та видавати сертифікати дозволено лише в електронному вигляді. Заявки на видачу сертифіката EUR.1 повинні надсилатися електронною поштою з зазначенням „EUR.1” у рядку теми електронного повідомлення на адресу: NCH.Movements.Digital@hmrc.gov.uk.

Форми сертифікату з перевезення товарів EUR.1 також можуть бути засвідчені місцевими торговими палатами та Інститутом зафрахтованих суднових посередників, однак ця послуга платна.

Перевірка бланків EUR.1, декларацій про походження та декларацій постачальника здійснюється Групою з надання тарифів, що базується в Лідсі. Запити на перевірку слід скеровувати до Управління з податкових і митних зборів Її Величності, Tariff Preference Team, Peter Bennett House, Redvers Close LEEDS LS16 6RQ. Електронна адреса: tariff_prefs_cope@hmrc.gov.uk.

Що таке статус уповноваженого (схваленого) експортера?

Статус уповноваженого (схваленого) експортера дає змогу українським експортерам при експорті товарів до Великої Британії самостійно визначати країну походження товарів без оформлення сертифіката "EUR.1".

Схваленим експортером може бути підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію інвойс незалежно від вартості партії товару.

Для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації відповідну заяву. Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера затверджено наказом Мінфіну від 07.10.2014 № 1013.

Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі.

Де обліковується інформація щодо платежів та зборів, накладених митними органами британської сторони відповідно до статті 75 Угоди?

На веб-сайті Управління з податкових і митних зборів Її Величності в розділі Торговий Тариф.

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

Які форми сертифікатів застосовуються для експорту в Сполучене Королівство?

З 1 січня 2021 року живі тварини та продукти тваринного походження, які імпортуються до Великої Британії, Нормандських островів або острова Мен, повинні супроводжуватися новими сертифікатами здоров’я для експорту. Їх можна знайти за посиланням на сайті Держпродспоживслужби: https://bit.ly/3DPRRq6. Водночас для експорту до Північної Ірландії варто використовувати існуючі сертифікати здоров’я ЄС.

Чи здійснено і яким чином підтвердження автоматичного визнання британською стороною списку українських виробничих потужностей, які були схвалені для експорту в Європейський Союз?

З 1 січня 2021 року існуючі норми та стандарти ЄС закріплені у законодавстві Великої Британії згідно із Законом про вихід зі складу ЄС та відповідним законодавством. Це означає, що Велика Британія продовжує визнавати статус країн, товарів та підприємств, які в даний час мають дозвіл на імпорт живих тварин та продуктів тваринного походження до Великої Британії. З цього часу Велика Британія керує своїми списками схвалених країн та товарів для імпорту до Англії, Шотландії та Уельсу незалежно від ЄС. Водночас питання оновлення списків та авторизація нових категорій щодо експорту тварин та/або продуктів з них відбувається шляхом комунікації між компетентними органами України (Держпродспоживслужба) та Великої Британії (DEFRA).

Однак до Північної Ірландії застосовуються списки ЄС відповідно до Протоколу про Ірландію/Північну Ірландію.

Чи здійснено зонування території України у випадку виявлення патогенних захворювань тварин?

Велика Британія зберегла чинне законодавство ЄС про здоров’я тварин і застосовує його у контексті Великої Британії для цілей регіоналізації з 1 січня 2021 року. При цьому, у випадку виявлення нових спалахів спискових хвороб, комунікація щодо застосування принципів зонування відбуватиметься безпосередньо між компетентними органами України (Держпродспоживслужба) та Великої Британії (DEFRA).

До Північної Ірландії застосовуються правила ЄС щодо здоров’я тварин, як це передбачено Протоколом про Ірландію/Північну Ірландію.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Де відбувається опублікування британською стороною інформації щодо всіх запланованих закупівель, процедур державних закупівель, у тому числі відповідного законодавства та адміністративних рішень з метою доступу до неї будь-якого заінтересовано замовника та економічного оператора?

З 1 січня 2021 року Велика Британія публікує можливості закупівель та інформацію на новому веб-сайті під назвою FindATender (FTS). Це повторює принцип щоденних публікацій на ресурсі ЄС (EU’s Tenders Electronic Daily, TED).

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json