Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2021 № 1387 “Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети”

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2021 № 1387 “Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети” (далі - постанова).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство економіки України.
3. Цілі прийняття акта
Цілями прийняття постанови є: 
забезпечення зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їх розповсюдження; встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети з метою обмеження їх обігу на території України; створення необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів; створення умов для покращення стану екологічної безпеки та благоустрою територій в Україні внаслідок поступового зменшення обсягів відходів у вигляді використаних пластикових пакетів; стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Січень 2023 року.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження
Аналіз статистичних даних. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності постанови здійснювалося відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу статистичних даних, одержаних від Асоціації рітейлерів України (лист зареєстровано в Міністерстві 28.12.2022 за № 07/97626-22) на запит Мінекономіки (надісланий 28.10.2022 за № 3821-06/72195-07).
Відстеження базувалося на підставі даних, наданих щодо суб’єктів господарювання – супермаркетів мереж “Fozzy Group супермаркети “Сільпо”, “АТБ” та “КОЛО”.
При цьому враховувалися вимоги постанови щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною із стінками товщиною понад 50 мікрометрів у таких розмірах, гривень за один пакет з ПДВ: 2,00 – без ручок (без бокових складок); 2,50 – без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок); 3,00 – з ручками (з боковими складками).
Зазначені мінімальні роздрібні ціни (далі – МРЦ) мають застосовуватися суб’єктами господарювання під час платного надання пластикових пакетів, призначених для пакування та/або транспортування товарів і продуктів кінцевим споживачам, в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, в яких розповсюджуються пластикові пакети (незалежно від ширини, довжини, глибини бокових складок, нанесеного маркування).
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Зокрема, постанову опубліковано в ”Урядовому кур’єрі” від 29.12.2021 № 250, ”Офіційному віснику України” від 11.01.2022 (2022 р., № 3, стор. 49, стаття 128, код акта 109314/2021) та оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1387-2021-п). 
Кількісні значення статистичних показників результативності (на прикладі торговельних мереж):
1) Супермаркети мережі “Fozzy Group супермаркети “Сільпо”
Після введення в дію постанови, згідно з наданою інформацією у період з 01.02.2022 по 01.10.2022 (далі – визначений період 2022 року) обсяги продажів пакетів з ручками з боковими складками, МРЦ з ПДВ 3 грн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшилися: на ↓86% (Пакет Сільпо самообслуговування, 5 кг); на ↓96% (Пакет Сільпо маленький, 5 кг); на ↓42% (Пакет Сільпо великий, 10 кг); на ↓75% (Пакет Le Silpo, 7 кг); на ↓82%
(Пакет Le Silpo, 10 кг). Разом з тим, суттєво скоротився продаж низки пакетів, зокрема, Пакетів Сільпо середній В, 7 кг (8418 од.), Пакетів Сільпо великий В, 10 кг (3155 од.), Пакетів Le Silpo, 5 кг (430 одиниць).
Зменшення обсягів закупівлі/продажів відбувалося в умовах зростання цін закупівлі пакетів, зокрема, у ↑1,9 раза (Пакет Сільпо великий, 10 кг), у ↑1,8 раза (Пакет Le Silpo, 7 кг), у ↑1,5 раза (Пакет Le Silpo, 10 кг), що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів.
У той же час спостерігається позитивна тенденція зростання обсягів продажів протягом визначеного періоду 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року біорозкладних пакетів: у ↑15,6 раза (Пакет Le Silpo компост, 5 кг); у ↑13 разів (Пакет Le Silpo компост, 9 кг); у ↑2,5 раза (Пакет Сільпо Компост, 5 кг).
Крім цього, у визначений період 2022 року було додатково реалізовано біорозкладних пакетів, а саме: 5339,8 тис. од. – Біопакетів Сільпо, 2 кг; 4004,5 тис. од. – Пакетів Сільпо Компост, 3 кг; 752,7 тис. од. – Пакетів Сільпо Компост, 7 кг; 404,8 тис. од. – Пакетів Сільпо Компост, 9 кг.
2) Супермаркети мережі “АТБ”
Відповідно до статистичних даних у визначений період 2022 року обсяги продажів пакетів з ручками з боковими складками, МРЦ з ПДВ 3 грн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшилися – на ↓46% за умов зростання цін закупівлі пакетів у ↑1,6 раза. Водночас зросли обсяги продажів біорозкладних пакетів – у ↑2,5 раза;
3) Супермаркети мережі “КОЛО”
За наданими даними у визначений період 2022 року обсяги продажів пакетів з ручками з боковими складками, МРЦ з ПДВ 3 грн (пакет малий та пакет великий) порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшилися на ↓86%. При цьому ціна закупівлі зазначених пакетів зросла відповідно у ↑3,5 раза та у ↑2,6 раза.
Позитивним наслідком дії постанови у визначеному періоді 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року є зростання обсягів продажів біорозкладних пакетів (пакет кукурудзяний малий та пакет кукурудзяний великий) – у ↑2,5 раза.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
У 2022 році відбулося суттєве обмеження обігу пластикових пакетів із стінками товщиною понад 50 мікрометрів через встановлення МРЦ, що в свою чергу сприятиме покращенню стану екологічної безпеки та благоустрою територій в України внаслідок зменшення обсягів відходів у вигляді використаних пластикових пакетів.
Фактичне збільшення ціни закупівлі/продажу одиниці досліджуваних пластикових пакетів в умовах зменшення загальних обсягів їх закупівлі/продажу дозволило створити необхідні економічні гарантії виробникам пластикових пакетів. Це також стало чинником (тригером) стимулювання виробників пластикових пакетів до модернізації виробничих та технологічних процесів, розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, та в кінцевому результаті призвело до зростання закупівлі/продажу біорозкрадних пластикових пакетів.
Протягом 2022 року скарги та звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з приводу запровадження та дії МРЦ на пластикові пакети, необхідності перегляду постанови та внесення змін до неї не надходили.
За результатами аналізу значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.
 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json