Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.01.2021 № 159 “Про внесення зміни до Порядку визначення предмета закупівлі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 р. за № 189/35811

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.01.2021 № 159 “Про внесення зміни до Порядку визначення предмета закупівлі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 р.
за № 189/35811 (далі – наказ), набрав чинності – 26.02.2021.

2.Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3.Цілі прийняття акта

Основною метою наказу є створення правових підстав для здійснення оперативних та ефективних закупівель товарів і послуг, необхідних для реалізації проектів та/або проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського та міжнародного рівня, у тому числі проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, шляхом визначення предмета закупівлі в особливому порядку, а саме: за обсягом, номенклатурою, місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного проекту (заходу), якщо такий проект (захід) включено до відповідних календарних планів Міністерства молоді та спорту України.

4.Строк виконання заходів з відстеження

Січень 2022 року.

5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу, їх аналізу.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 26.02.2021 (2021 р., № 15, стор. 62, стаття 592, код акта 103050/2021) та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України “Верховна Рада України” за посиланням.

За час дії акта в електронній системі закупівель проведено 52 закупівлі товарів і послуг, необхідних для реалізації проектів та/або проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського та міжнародного рівня, у тому числі проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, та оприлюднено замовниками 727 звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

9.Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу, отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує ефективне здійснення замовниками закупівель товарів і послуг, необхідних для реалізації проектів та/або проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського та міжнародного рівня.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json