Повідомлення про включення індустріальних парків "ВІНТЕР СПОРТ" і "Chortkiv-West" до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Наказами Мінекономіки від 02.10.2019 № 151 та від 03.10.2019 № 152 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "ВІНТЕР СПОРТ" та індустріальний парк "Chortkiv-West" відповідно.

Земельна ділянка 25,0 га, на якій створено індустріальний парк "ВІНТЕР СПОРТ", знаходиться в місті Вінниця. Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ "ХЕД Вінниця".

Строк функціонування індустріального парку – 50 років.

Метою створення індустріального парку є забезпечення економічного розвитку та активізація залучення інвестицій до міста.

Пріоритетними для розміщення видами економічної діяльності в індустріальному парку будуть:

виробництво спортивного інвентарю для зимових видів спорту, обладнання для підводного плавання, а також інших компонентів;

розміщення складських та адміністративних приміщень, а також підприємства з інформаційних технологій.

За попередніми розрахунками на території індустріального парку може бути створено до 1450 нових робочих місць.

Індустріальний парк "Chortkiv-West" створено на земельній ділянці площею 87,684 га в місті Чортків Тернопільської області. Ініціатором створення індустріального парку є Чортківська міська рада.

Основною метою створення індустріального парку є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Чортків і забезпечення зайнятості місцевого населення.

Заявлений строк функціонування індустріального парку – 30 років.

Функціональне призначення парку:

металообробка та машинобудування, включаючи виробництво компонентів до автомобілів, електротехнічну промисловість та приладобудування;

агропереробка;

легка та харчова промисловість;

деревообробна та меблева промисловість;

інші галузі, сумісні із вищезазначеними відповідно до норм чинного законодавства України.

На території індустріального парку може бути створено до 7300 нових робочих місць.

Сьогодні до Реєстру індустріальних парків вже включено 42 парки. У 17 індустріальних парках – вибрано керуючі компанії, у семи – залучено учасників (всього 11 учасників).

Також, в Україні створюються і функціонують індустріальні парки, які не включені до вказаного Реєстру, в тому числі 4 парки, які були створені до прийняття Закону України "Про індустріальні парки".

Ознайомитися із розташуванням індустріальних парків, загальною інформацією про них і контактними реквізитами можливо на карті індустріальних парків України.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json