Головна / Громадськості / Звернення громадян / Інформація про роботу зі зверненнями громадян
Меню

Аналітична записка про стан роботи зі зверненнями громадян у 2012 році

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 85516 щодо роботи зі зверненнями громадян, у 2012 році Міністерством вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

У 2012 році у Міністерстві було на виконанні 1272 звернення громадянина, з них перейшло з попереднього року 11 звернень.

Протягом 2012 року до Міністерства надійшло 1261 звернення, з них:

 • поштою від громадян – 676;

 • на особистому прийомі – 54;

 • від Верховної Ради України – 9;

 • від Адміністрації Президента України – 33;

 • від Кабінету Міністрів України –183;

 • від інших органів влади, установ та організацій – 306.

Довідково: у 2011 році до Міністерства надійшло 1528 звернень, з них: 853 (або 56 %) було переадресовано Міністерству Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Слід зазначити, що від державної установи “Урядовий контактний центр” до Міністерства у 2012 році надійшло 592 звернення, у тому числі:

 • надіслано за належністю (як такі, що не відносяться до компетенції Міністерства) – 356;

 • опрацьовано та надано відповідь – 216;

 • не підлягало розгляду (як такі, що не містять зворотньої адреси) – 18;

 • на розгляді залишилось (строк виконання яких припадає на січень 2013 року) – 2.

Серед звернень, що надійшли до Міністерства, було:

 • індивідуальних – 1182;

 • колективних – 78;

 • анонімних – 1.

За видами звернень у 2012 році до Міністерства надійшло:

 • пропозицій – 143;

 • заяв (клопотань) – 1108;

 • скарг – 10.

За звітний період до Міністерства надійшли звернення від таких категорій громадян:

 • інвалідів II групи – 33;

 • дітей війни – 31;

 • інвалідів I групи – 26;

 • ветеранів праці – 20;

 • інвалідів Великої Вітчизняної війни – 8;

 • інвалідів III групи – 8;

 • учасників війни – 7;

 • учасників бойових дій – 5;

 • учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 4;

 • інвалідів війни – 3;

 • дітей-інвалідів – 3;

 • осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 3.

За соціальним станом протягом 2012 року до Міністерства надійшли звернення від:

 • пенсіонерів – 259;

 • підприємців – 57;

 • робітників – 54;

 • працівників бюджетної сфери – 27;

 • безробітних – 20;

 • державних службовців – 14;

 • служителів релігійних організацій – 4;

 • селян – 2;

 • учнів, студентів – 2;

 • не визначені – 822.

За ознакою надходження протягом 2012 року було:

 • первинних – 1007;

 • повторних – 127;

 • дублетних – 17;

 • неодноразових – 1;

 • масових – 109.

Найчастіше причиною повторних звернень є виникнення у заявника нових питань, уточнення щодо отриманих відповідей. З метою запобігання надходження повторних звернень від громадян фахівцями Міністерства у межах компетенції надаються ґрунтовні відповіді, а також висновки щодо актуальності пропозицій заявників.

Переважна частина масових звернень стосувалась питань відміни переходу на зимовий час, надання матеріальної допомоги.

У звітному періоді у Міністерстві розглянуто 1250 звернень (99% від загальної кількості звернень, що надійшли до Міністерства у 2012 році), на розгляді залишилося 11 звернень (1%). За результатами розгляду, зокрема:

 • вирішено позитивно – 84;

 • надано роз’яснення – 995;

 • відмовлено у задоволенні – 20;

 • повернуто авторові на підставі статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” – 1;

 • надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” – 98;

 • не підлягало розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” – 52.

Слід зазначити, що звернення, які не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”, не містили зворотньої адреси або попереднє звернення було вирішено по суті.

Звернення, на які відмовлено у задоволенні (не надано відповіді), мали інформаційний характер та не містили конкретних пропозицій.

Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються Міністерством за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань центральних органів виконавчої влади.

З метою ознайомлення громадян з діяльністю Міністерства та поліпшення якості роботи зі зверненнями громадян на офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет здійснюється регулярне розміщення інформації щодо особистих прийомів громадян керівництвом Міністерства, розкладу роботи громадської приймальні, графіку та порядку особистого прийому громадян керівництвом Міністерства, розпорядку та номерів телефонів, за якими працює “гаряча” телефонна лінія, телефон довіри Міністерства.

У приміщенні громадської приймальні Міністерства на стенді “Економічний розвиток України” постійно оновлюються матеріали про діяльність Міністерства, показники про досягнення у сфері соціально-економічного розвитку держави.

Протягом 2012 року терміни розгляду звернень громадян, визначених відповідно до чинного законодавства, не порушено.

Слід також зазначити, що постійно проводиться робота по оптимізації термінів розгляду звернень громадян. Звернення, які не потребують додаткового вивчення та перевірок, розглядаються не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Звернення громадян протягом зазначеного періоду розглянуто у такі терміни:

до 15 днів – 652 звернення (52% від загальної кількості звернень, що розглянуто у Міністерстві протягом 2012 року);

до 30 днів – 598 звернень (48%).

Протягом 2012 року до Міністерства надійшло 626 звернень з питань економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва (49,6% від загальної кількості звернень, що надійшли до Міністерства у 2012 році), зокрема:

- регуляторної політики, внутрішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, прав споживачів – 229 (18%);

- цінової і тарифної політики, контролю цін – 127 (10,1%);

- економічної стратегії, держаних цільових програм, пропозиції щодо виходу економіки України із кризового стану – 117 (9,3%);

- зовнішньоекономічної політики, ліцензування – 63 (5%);

- процедури державних закупівель – 43 (3,4%);

- інвестиційної політики, раціоналізаторських пропозицій – 24 (1,9%);

- власності і банкрутства – 21 (1,7%);

- розвитку регіонів, газифікації – 2 (0,2%).

Крім того, протягом звітного періоду до Міністерства надійшли звернення з питань:

- соціального захисту – 146 (11,6%);

- праці і заробітної плати – 116 (9,2%);

- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 66 (5,2%);

- промислової політики – 53 (4,2%);

- фінансової, податкової, митної політики – 52 (4,1%);

- діяльності центральних органів виконавчої влади – 42 (3,3%);

- комунального господарства – 33 (2,6%);

- діяльності місцевих органів виконавчої влади – 32 (2,5%);

- житлової політики – 25 (2%);

- аграрної політики і земельних відносин – 21 (1,7%);

- освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 13 (1%);

- діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин – 8 (0,6%);

- транспорту і зв’язку – 6 (0,5%);

- охорони здоров’я – 6 (0,5%);

- культури та культурної спадщини, туризму – 4 (0,3%);

- екології та природних ресурсів – 2 (0,2%);

- сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту – 1 (0,1%);

- діяльності органів місцевого самоврядування – 1 (0,1%);

- державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 1 (0,1%) та інші.

Порівняльний аналіз змісту звернень, що надійшли до Міністерства протягом 2011 року та 2012 років, свідчить про зменшення кількості звернень громадян щодо цінової і тарифної політики, контролю цін (зменшилось на 451 звернення, тобто на 78%), економічної стратегії, державних цільових програм, пропозиції щодо виходу економіки України із кризового стану (на 30 звернень, тобто на 20%), зовнішньоекономічної політики, ліцензування (на 9 звернень, тобто на 13%).

Порівняно з 2011 роком зросла кількість звернень, в яких порушувалися питання регуляторної політики, внутрішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, прав споживачів (зросло на 131 звернення, тобто на 57%), процедури державних закупівель (на 9 звернень, тобто на 21%), інвестиційної політики, раціоналізаторських пропозицій (на 7 звернень, тобто на 29%), соціального захисту (на 110 звернень, тобто на 75%).

Протягом зазначеного періоду до Міністерства не надходили звернення з питань співробітництва з СОТ, Європейським Союзом, з країнами СНД, міжнародними фінансовими організаціями.

У 2012 році звернення надійшли з наступних регіонів України:

- м. Києва – 382 (30,3% від загальної кількості, що надійшли до Міністерства у 2012 року);

- Харківської обл. – 69 (5,5%);

- Київської обл. – 68 (5,4%);

- Дніпропетровської обл. – 67 (5,3%);

- Донецької обл. – 63 (5%);

- Вінницької та Запорізької обл. – по 58 (по 4,6%);

- Одеської обл. – 51 (4%);

- Полтавської обл. – 41 (3,3%);

- Луганської обл. – 38 (3%);

- Львівської обл. – 37 (2,9%);

- Автономної Республіки Крим – 29 (2,3%);

- Івано-Франківської та Херсонської обл. – по 28 (по 2,2%);

- Кіровоградської та Сумської обл. – по 27 (по 2,1%);

- Житомирської та Рівненської обл. – по 24 (по 1,9%);

-  Черкаської обл. – 23 (1,8%);

- м. Севастополя – 21 (1,7%);

- Тернопільської та Хмельницької обл. – по 20 (по 1,6%);

- Чернігівської обл. – 19 (1,5%);

- Миколаївської обл. – 15 (1,2%);

- Закарпатської обл. – 11 (0,9%);

- Волинської обл. – 5 (0,4%);

- Чернівецької обл. – 2 (0,2%).

З-за кордону до Міністерства протягом зазначеного періоду надійшло 6 звернень (0,5% від загальної кількості, що надійшли до Міністерства у 2012 році).

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” забезпечено постійний контроль за розглядом звернень громадян та наданням відповідей на них, проводиться аналіз стану розгляду звернень у Міністерстві.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України постійно здійснюються заходи, спрямовані на оперативне вирішення проблемних питань громадян, а саме:

– на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 924 “Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України” забезпечено проведення особистого прийому громадян Міністром економічного розвитку і торгівлі України у приймальні громадян Кабінету Міністрів України. Прийоми проводилися 07.02.2012 радником Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Патокою А. Д., 28.05.2012, 23.07.2012, 24.09.2012 заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівником апарату Павленком В. П., 26.11.2012 директором департаменту розвитку реального сектору економіки Пендзиним О. В. На прийоми за відповідними роз’ясненнями звернулось 86 громадян, прийнято 54 заяви;

– відповідно до наказу Міністерства економіки України від 04.06.2009 № 545 “Про підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян” забезпечено проведення особистих прийомів громадян заступниками Міністра у своїх приймальнях згідно з графіком особистого прийому громадян керівництвом Міністерства;

– щосереди та щоп’ятниці здійснювався прийом громадян працівниками відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю у громадській приймальні Міністерства.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109:

– у громадській приймальні Міністерства щосереди з 11.00 по 13.00 проводилась “гаряча” телефонна лінія. Протягом 2012 року проведено 50 “гарячих” телефонних ліній, на які звернулось 391 громадянин;

– щоденно функціонує телефон довіри Міністерства за телефоном 253-61-36. Протягом 2012 року на телефон довіри звернулось 346 громадян.

Більшість питань, що надходили на “гарячу” телефонну лінію та телефон довіри від громадян стосувались процедури проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, видачі ліцензій, накладених санкцій, реєстрації та ліквідації іноземного представництва, особистого прийому громадян Міністром економічного розвитку і торгівлі України;

– на офіційному веб-сайті Міністерства забезпечено роботу Інтернет-ресурсу “Зворотний зв’язок”. До зазначеного Інтернет-ресурсу у 2012 році надійшло та надано відповіді на 580 звернень.

Додаткові матеріали

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json