Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 500/34783

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 500/34783 (далі – наказ), набрав чинності – 19.06.2020.

2.Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3.Цілі прийняття акта

Основною ціллю наказу є встановлення на виконання вимог Закону України “Про публічні закупівлі” правових засад порядку визначення замовниками предмета закупівлі товарів, робіт і послуг з метою визначення очікуваної порогової вартості таких закупівель та механізму їх проведення в електронній системі закупівель.

4.Строк виконання заходів з відстеження

Травень 2022 року.

5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу, їх аналізу, а також шляхом збирання статистичних даних.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 19.06.2020 (2020 р., № 47, стор. 103, стаття 1504, код акта 99445/2020) та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України “Верховна Рада України” за посиланням.

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього регуляторного акта не обмежується.

За час дії акта в електронній системі закупівель проведено 164 116 конкурентних процедур закупівель товарів і послуг та 256 713 спрощених закупівель товарів і послуг, що визначаються за показником 4 цифри Єдиного закупівельного словника, та оприлюднено замовниками 7 725 342 звіти про договір про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель.

9.Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу, отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує врегулювання питань визначення замовниками предмета закупівлі товарів, робіт і послуг та виконання вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json