Меню

Нормативно-правова база у сфері ліцензування

Закон України “Про зайнятість населення”

Закон України “Про зовнішню трудову міграцію”

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України “Про основні засади державного  нагляду (контролю) у сфері господарсько діяльності”

 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України” (від 19.08.2020 № 734)

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”  

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців”

 

Наказ Мінекономіки “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та інших форм розпорядчих документів” (від 31.12.2020 № 2835, зареєстрований у Мін’юсті 11.02.2021 № 179/35801)

Наказ Мінекономіки “Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на 2021 рік” (від 24.11.2020 № 2426)

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json