Меню

Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта» (АТ «Укрпошта»)

За рішенням Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств строк для подачі документів від претендентів на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта» продовжено до 09:00 (за київським часом) 28 лютого 2022 року.

 

14.01.2022 | 15:25 | Департамент політики власності

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. №142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» та наказу Міністерства інфраструктури від 11 листопада 2021 року № 605 «Про конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта» оголошується конкурсний відбір на п’ять посад незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта».

Найменування товариства: акціонерне товариство «Укрпошта» (АТ «Укрпошта»)

Місцезнаходження АТ Укрпошта: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 5 (п’ятеро) осіб.

Основні напрями діяльності товариства:

АТ «Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв’язку України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад п’ятьох членів Наглядової Ради.

Засновником і акціонером АТ «Укрпошта» є держава в особі Міністерства Інфраструктури України. Компанія має близько 10 000 поштових відділень в Україні та понад 62 000 працівників. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні. Зі звітом про діяльність підприємства можна ознайомитись за посиланням або на сайті підприємства в розділі «Публічна Інформація».

Укрпошта є одним з кращих прикладів організації корпоративного управління держпідприємств в Україні в рамках реформи корпоративного управління за принципами Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР) – сучасної системи взаємодії між акціонерами та керівництвом компанії. Також, Компанія в умовах активної конкуренції з приватними гравцями ринку завдяки плану трансформації та вдалій управлінській стратегії менеджменту та наглядової ради стала прибутковим підприємством та почала регулярно сплачувати акціонеру великі дивіденди. Зокрема, за підсумками 2019 року Укрпошта переказала до бюджету 202,7 млн грн – учетверо більше, ніж сумарні дивіденди за останні десять років.

Корпоративне врядування на підприємствах державної форми власності є важливим пріоритетом в плані трансформації Укрпошти, одним із стратегічних кроків якого є програма оновлення інфраструктури. В рамках реалізації цього плану та на підтримку реформи корпоративного управління Укрпошта, Міністерство інфраструктури України та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2020 році підписали угоду про надання кредиту у розмірі 63 млн євро для фінансування модернізації логістичної інфраструктури і транспортного парку національного поштового оператора.

Вимоги до кандидатів:

Для належного виконання наглядовою радою своїх повноважень кожен член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Товариства, які включають зокрема:

 • Вища освіта та відповідний професійний досвід
 • Професійні знання найкращих стандартів корпоративного управління
 • Бездоганна ділова репутація
 • Відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України
 • Вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською
 • Досвід роботи на керівних посадах, зокрема але не обмежуючись, в галузі поштового зв’язку, логістики, інвестиційного менеджменту, фінансових послуг, банківських послуг, управління активами, адміністрування бізнес процесів, аудиту, міжнародних відносин, галузі права, тощо
 • Знання ринку поштового зв’язку та логістики, зокрема ринку поштового зв’язку та логістики країн Європейського Союзу, в тому числі знання директив та інші актів законодавства Європейського Союзу які регулюють відносини у галузі поштового зв’язку та логістики, знання тенденцій та перспектив розвитку галузі поштового зв’язку та логістики
 • Наявність повної цивільної дієздатності
 • Відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості

Член наглядової ради повинен володіти професійною компетенцією (експертизою) принаймні в одній з таких сфер діяльності:

 • Стратегічний Менеджмент
 • Інвестиційний Менеджмент та IPO
 • Оцінка та Управління Ризиками
 • Цифрові Технології
 • Управління Фінансами (Грошовими Потоками)
 • Корпоративне Управління
 • Управління Бізнес-Процесами
 • Право (Правове Забезпечення)
 • Стратегічне Управління Людськими Ресурсами
 • Аудит (Внутрішній Аудит)

Відповідність наступним додатковим вимогам буде перевагою:

 • Досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління)
 • Досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках
 • Досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо)
 • Досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін
 • Розуміння всіх аспектів бізнесу та вміння приймати рішення з повним розумінням короткострокових і довгострокових наслідків
 • Демонстрована сміливість та лідерство на попередніх місцях роботи, дипломатичні навички та досвід управління очікуваннями зацікавлених сторін.

Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України:

 • не входив протягом попередніх п’яти років до складу органів управління АТ «Укрпошта» та/або афілійованих з ним юридичних осіб (дочірніх підприємств, філій);
 • не одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років від АТ «Укрпошта» та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 • не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу
  АТ «Укрпошта»  чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. (Діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг);
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років незалежним аудитором
  АТ «Укрпошта»  та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги АТ «Укрпошта»  та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 • не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником АТ «Укрпошта» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • не є акціонером - власником контрольного пакета акцій АТ «Укрпошта» та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в  будь-яких цивільних відносинах;
 • не був сукупно більш як 12 років членом наглядової ради АТ «Укрпошта»;
 • не може бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з АТ «Укрпошта»  (згідно з частиною третьою статті 112 Закон України «Про управління об’єктами державної власності»);
 • не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище. (Для цілей цього застереження близькою особою є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті ЗУ «Про акціонерні товариства» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта).

Очікуванні функції та компетенції членів наглядової ради:

• затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом про акціонерні товариства, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

• затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;

• затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;

• підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

• формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

• затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

• прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства;

• обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

• затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

• прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

• обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

• призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

• затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

• здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

• розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

• обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом про акціонерні товариства;

• обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

• затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

• визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

• визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону про акціонерні товариства та мають право на участь у загальних зборах;

• вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

• вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

• вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

• вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно з законом про акціонерні товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

• прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;

• визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

• прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

• прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

• надсилання оферти акціонерам відповідно до закону про акціонерні товариства;

• вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами) з  фотокарткою 3×4;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Товариства (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 09:00 (за київським часом) 14.02.2022 року українською та англійською мовами на електронну адресу:  [email protected]  або на адресу**:  01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство економіки України.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73*3244,*3241 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Інформація про фінансово-економічний стан.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json