Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 709 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2017 року № 1372”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 497/34780

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 709 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2017 року № 1372”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 497/34780 (далі – наказ), набрав чинності – 19.06.2020.

2.Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3.Цілі прийняття акта

Основною метою наказу є забезпечення можливості застосування механізму закупівель за рамковими угодами шляхом приведення у відповідність норм наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.09.2017 № 1372 “Про затвердження Порядку укладання і використання рамкових угод”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2017 р. за № 1236/31104, із нормами Закону України “Про публічні закупівлі”, який викладено у новій редакції Законом України від 19.09.2019 № 114-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”.

4.Строк виконання заходів з відстеження

Травень 2022 року.

5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу, їх аналізу, а також шляхом збирання статистичних даних.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 19.06.2020 (2020 р., № 47, стор. 106, стаття 1505, код акта 99433/2020) та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України “Верховна Рада України” за посиланням

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього регуляторного акта не обмежується.

За час дії наказу в електронній системі закупівель укладено 985 рамкових угод, що становить 0,01 % закупівель від загального обсягу закупівель. Відсоток економії за договорами про закупівлю за рамковими угодами становить 6,16 %. Середня тривалість укладених рамкових угод становить 1 рік 5 місяців.

9.Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу, отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує врегулювання питань застосування механізму закупівель за рамковими угодами та виконання вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json