Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.03.2021 № 536 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2021 за № 649/36271

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.03.2021 № 536 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2021 за № 649/36271 (далі - наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є удосконалення системи правової охорони інтелектуальної власності в частині регулювання відносин, пов’язаних із складанням, поданням та проведенням експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення, та забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо узгодження процедур надання правової охорони географічним зазначенням із правом Європейського Союзу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З  01 червня 2021 року до 20 червня 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалось відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу, а також статистичних даних, наданих державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», який виконував функції НОІВ на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267 «Про Національний орган інтелектуальної власності».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюється дія акта: необмежене коло осіб.

Кількість поданих заявок на реєстрацію географічних зазначень: 7.

Кількість, прийнятих рішень за результатами експертизи: 0. Відсутність прийнятих рішень зумовлена строком проведення експертизи заявок на цей об’єкт права інтелектуальної власності.

Регуляторним актом не передбачається витрачання суб’єктами господарювання та/або фізичними особами додаткових витрат на виконання вимог цього регуляторного акта. Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами на виконання вимог акта, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716.

Під час проведення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта зауважень від фізичних і юридичних осіб щодо необхідності внесення змін до наказу не надходило.

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий.

Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 01.06.2021 (2021 р., № 41, стор. 156, стаття 2491, код акта 104970/2021) та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України «Верховна Рада України» за посиланням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує врегулювання питань, пов’язаних із складанням, поданням заявки на реєстрацію географічного зазначення та проведенням її експертизи, а також упорядкування чинного законодавства у цій сфері. Водночас у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України  позитивна дія цього акта не є вираженою оскільки залежить від факторів прискорення темпів економічного зростання та розвитку сільського господарства, виробництва локальних українських продуктів, які мають особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені географічним місцем їх походження.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json