Міністерство економіки України

Меню

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки”.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки (далі – Прогноз) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Метою розроблення документа є визначення можливих сценаріїв розвитку економіки України на 2020-2022 роки та кількісних орієнтирів реалізації таких сценаріїв, як основи для прийняття управлінських рішень, а також формування середньострокових орієнтирів розвитку для бізнесу та інвесторів.

Прогноз розроблений за сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку вітчизняної економіки протягом 2016-2018 років, поточної економічної ситуації, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, і базується на прогнозних розрахунках розвитку економіки України у 2020—2022 роках як у цілому, так і за секторами економіки.

Також, Прогноз містить оцінку впливу на економіку України реалізації умов альтернативного сценарію, які передбачають можливе розгортання нової хвилі глобальної фінансово-економічної кризи, а також дію інших можливих зовнішніх та внутрішніх ризиків.

Крім того, враховуючи, що Україна приєдналась до глобального процесу забезпечення сталого розвитку, у прогнозі відображено поступ, який з певною вірогідністю матиме Україна у досягненні визначених у Національній доповіді “Цілі Сталого Розвитку: Україна” (далі – ЦСР) цільових індикаторів цілей 8 та 9. Досягнення ЦСР потребуватиме глибоких соціально-економічних перетворень в Україні та нового глобального партнерства. Саме тому розуміння перспектив досягнення ЦСР дозволить своєчасно скоригувати політику і забезпечити необхідний прогрес.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json