Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 671 "Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 671 "Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є приведення вимог Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139, у відповідність до аналогічних вимог Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, на основі якої він розроблений.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 04 квітня 2022 року по 18 травня 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією постанови – не прогнозувався.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які виготовляють, вводять в обіг і надають на ринку відповідне електричне та електронне обладнання.

Протягом 2021-2022 року звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія постанови, щодо надання роз’яснень щодо положень регуляторного акта та внесення змін до нього не надходили.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Регуляторний акт розмішений на офіційному вебсайті Верховної Ради України, Урядовому вебпорталі  та в інформаційно-аналітичній системі "Ліга".

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json