Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Меню

Інформація щодо здійснення Мінекономіки регуляторної діяльності у 2022 р.

      Протягом 2022 року підготовка проектів регуляторних актів Мінекономіки здійснювалася відповідно до вимог, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) в умовах правового режиму воєнного стану на всій території України відповідно до Указу Президента України 24.02.2022 № 64/2022 (далі – «Указ») та Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Згідно із частиною другою статті 3 Закону при прийнятті регуляторних актів з питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану регуляторні процедури, визначені Законом не застосовуються. Зокрема це стосується питань організації оборони важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, зміна режиму їх роботи, а також створення умов праці відповідно до законодавства про працю тощо, визначених Планом запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р.

При цьому у випадках прийняття Мінекономіки актів, не пов’язаних із забезпеченням заходів правового режиму воєнного стану, регуляторна діяльність здійснювалась з дотриманням регуляторних процедур.

Щодо планування діяльності з розроблення проектів регуляторних актів протягом 2022 року (дотримання принципу передбачуваності та послідовності)

Розроблення проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2022 рік (далі – План), затвердженого наказом Мінекономіки від 13.12.2021 № 1061, який розміщено на офіційному вебсайті Міністерства.

Згідно із Планом на 2022 рік було заплановано розробку
5 законопроектів, 9 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 33 проектів наказів Мінекономіки, всього 47 проектів.

У зв’язку з утворенням Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 124 «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади», Мінагрополітики в межах повноважень опрацьовує 4 законопроекти та
8 проектів наказів, визначених Планом.

Разом з тим на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України та з метою реалізації окремих положень прийнятих законів України Мінекономіки здійснювало розроблення проектів регуляторних актів, які були включені до зазначеного Плану додатково, зокрема:

3 проекти законів України,

19 проектів постанов Кабінету Міністрів України,

17 проектів наказів Міністерства.

За результатами опрацювання, у звітному періоді видано 6 наказів Мінекономіки:

від 06.01.2022 № 34 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.02.2022 за № 118/37454;

від 12.04.2022 № 827 «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.05.2022 за № 565/37901;

від 06.07.2022 № 1969 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття Державним центром зайнятості рішень про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, форми бізнес-плану, форми договору про надання мікрогранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми мікрогрантів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.07.2022 за № 751/38087;

від 20.07.2022 № 2202 «Про затвердження форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.08.2022 за № 954/38290;

від 26.07.2022 № 2285 «Про затвердження форми та Порядку подання звіту про функціонування індустріального (промислового) парку та його оприлюднення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.09.2022 за № 1026/38362;

спільний наказ Мінекономіки та Фонду державного майна України
від 18.10.2022 № 3904/1223 «Про затвердження Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.12.2022 за № 1522/38858;

прийнято 12 постанов Кабінету Міністрів України:

від 08.03.2022 № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;

від 07.05.2022 № 557 «Про внесення змін у додаток 2 до Технічного регламенту безпечності іграшок»;

від 24.06.2022 № 723 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169»;

від 05.08.2022 № 863 «Про затвердження Порядку сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України «Про рекламу» щодо реклами послуг із працевлаштування»;

від 09.08.2022 № 881 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

від 29.07.2022 № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)»;

від 07.09.2022 № 997 «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться учасником індустріального (промислового) парку, включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків»;

від 30.09.2022 № 1095 «Про затвердження Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку»;

від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»;

від 28.10.2022 № 1207 «Про затвердження Порядку надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків»;

від 28.10.2022 № 1208 «Про затвердження Порядку надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків»;

від 27.12.2022 № 1466 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік».

Положення проектів регуляторних актів, розробником яких було Мінекономіки, спрямовані на вирішення наступних питань:

забезпечення надання державного стимулювання керуючим компаніям, ініціаторам створення – суб’єктам господарювання, учасникам індустріальних парків відповідно до Закону України «Про індустріальні парки»;

удосконалення законодавства щодо надання державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями, усунення бар’єрів, що стоять на шляху у суб’єктів господарювання, які мають намір реалізувати інвестиційні проекти із значними інвестиціями та отримати державну підтримку, передбачену Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні»;

визначення механізму ввезення товарів без оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість на митну територію України учасниками індустріальних парків, забезпечення їх цільового використання та контролю за таким використанням;

оптимізація та узгодження положень чинного законодавства щодо умов інвестиційної діяльності в Україні, оптимізація та зменшення регуляторних процедур, спрощення умов ведення інвестиційної діяльності в Україні та покращення інвестиційного клімату;

збільшення кількості діючих суб’єктів господарювання, в тому числі суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, створення нових робочих місць, зменшення рівня безробіття;

забезпечення ефективного здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану шляхом застосування електронної системи закупівель, що забезпечує їх проведення в прозорий та конкурентний спосіб;

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС, усунення технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечення наявності на вітчизняному ринку електричного та електронного обладнання та запасних частин для нього;

сприяння забезпеченню єдності вимірювань у державі та збереженню робочих місць працівників у сфері метрології та метрологічної діяльності в умовах воєнного стану;

забезпечення формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів;

урегулювання процедур складання, подання та проведення експертизи заявок на торговельні марки, промислові зразки, удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері інтелектуальної власності та приведення відповідних підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності;

запровадження механізму визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із агресією російської федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності;

створення або розвиток переробних підприємств, підтримка бізнесу та зменшення рівня безробіття;

здійснення господарської діяльності в урегульованому нормативно-правовому полі в частині доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення тощо.

Щодо дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки

З метою забезпечення прав суб’єктів господарювання та громадськості на участь у здійсненні регуляторної діяльності проекти регуляторних актів разом із супроводжуючими документами оприлюднюються для обговорення та одержання пропозицій і зауважень на офіційному вебсайті Мінекономіки.

Також на офіційному вебсайті Міністерства розміщується інформація про стислий виклад змісту проекту, поштову та електронну адресу Мінекономіки, інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій. Передбачається можливість надання громадськістю коментарів, зауважень та пропозицій до проектів регуляторних актів, які опрацьовуються та, у разі доцільності, враховуються структурними підрозділами Мінекономіки.

Пропозиції та зауваження, що надходять в електронній формі централізовано приймаються відповідним структурним підрозділом Міністерства та направляються для опрацювання до профільних департаментів. Строк обговорення проектів регуляторних актів, відповідно до вимог статті 9 Закону, становить не менше одного місяця.

Щодо якості підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ)

Якість підготовки АРВ регуляторного акта забезпечується завдяки застосуванню адекватних вимірювань та числових показників згідно із методикою здійснення АРВ, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі – постанова № 308), також обов’язковим є дотримання чіткого алгоритму обрахунку фактичних витрат суб’єктів малого підприємництва (М-Тест).

Проекти регуляторних актів Мінекономіки супроводжуються АРВ відповідно до вимог законодавства та методики, Міністерство за можливості залучає заінтересованих стейкхолдерів до розробки регуляторних актів, проводить обговорення проблемних питань з асоціаціями підприємців, використовує статистичні дані для обрахунку прогнозованих витрат та вигід дії проекту акта тощо.

На виконання вимог Закону для погодження до уповноваженого органу разом з проектом регуляторного акта подаються АРВ цього проекту та копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

Щодо забезпечення відкритості та систематизації регуляторних актів

На виконання вимог статей 12, 13 Закону спільно з Офісом ефективного регулювання створено та супроводжується Перелік регуляторних актів Мінекономіки (далі – Перелік), який розміщено на офіційному вебсайті Міністерства в рубриці «Діяльність», розділі «Регуляторна діяльність», підрозділі «Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оновлення і наповнення Переліку регуляторними актами разом із АРВ та звітами про відстеження забезпечує наступність у регуляторній діяльності, надає можливість вчасно переглядати акти та вносити до них зміни у разі необхідності. Водночас Перелік є однією з форм ефективного обміну інформацією про регуляторну діяльність між розробниками і громадськістю, яка маючи доступ до Переліку, може впливати на регуляторну діяльність Мінекономіки, надаючи коментарі, пропозиції та зауваження.

Також з метою належної реалізації державної регуляторної політики та забезпечення принципу прозорості, залучення громадськості до регуляторної діяльності на офіційному вебсайті Мінекономіки функціонують інформаційні підрозділи, зокрема:

нормативно-правове поле,

розгляд скарг на рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики,

реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів,

звіти про відстеження результативності регуляторних актів,

проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу до них та інші супровідні документи,

дозвільна система та ліцензування у сфері господарської діяльності,

які постійно наповнюються та актуалізуються.

Щодо відстеження результативності дії регуляторних актів

Відповідно до вимог статей 10, 13, 26 Закону та постанови № 308 стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

План-графік здійснення у 2022 році заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України, розробником яких було Мінекономіки (далі – План-графік), затверджено 24.01.2022 та розміщено на офіційному вебсайті Міністерства.

Відповідно до Плану-графіку протягом 2022 року Мінекономіки здійснено 45 заходів з відстеження результативності регуляторних актів, за результатами яких розробник зробив висновки, що регуляторні акти мають високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребують перегляду, внесення змін чи доповнень.

Для процедури відстеження використовувались статистичні дані, опитування заінтересованих груп тощо. У звіті про відстеження зазначались кількісні та якісні значення показників результативності, а також способи їх одержання.

Підсумовуючи викладене, протягом 2022 року реалізація державної регуляторної політики Мінекономіки була спрямована на вдосконалення та спрощення правового регулювання господарських відносин, їх адаптації та налаштування на «воєнні рейки», підтримку з боку держави вітчизняного підприємництва та зменшення втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання.     

   

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json