Головна / Діяльність / Технічне регулювання / Загальна інформація щодо сфери технічного регулювання
Меню

Рекомендації Міжнародного форуму з питань технічного регулювання «Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації», 09-10.10.2018 м. Київ

З метою забезпечення сталого розвитку підприємств галузі технічного регулювання, стандартизації та метрології та сприяння сталому розвитку підприємств різних галузей економіки засобами технічного регулювання, стандартизації та метрологічного забезпечення як передумови для сталого розвитку економіки України в цілому учасники Форуму вирішили РЕКОМЕНДУВАТИ:

Мінекономрозвитку:

продовжити практику проведення Міжнародних форумів з метою роз’яснення ролі стандартів та технічних регламентів для забезпечення  сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації для цільової аудиторії різних регіонів держави;

за результатами анкетування, проведеного після Міжнародного форуму, вжити заходів щодо реалізації на практиці наданих заінтересованими сторонами обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вирішення найбільш актуальних питань у сфері технічного регулювання, акредитації, стандартизації та метрології;

разом з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, посилити зв'язок із бізнесом та продовжити роботу з удосконалення електронної дворівневої платформи взаємодії влади з бізнесом з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, створеної за сприяння проекту «Підтримка рамкових умов для торгівлі в Україні», який фінансується Урядом Німеччини та виконується GIZ, та за результатами  діалогу з регіонами, що відбувся у ході Форуму у режимі он-лайн,

надати відповіді на електронній платформі на поставлені запитання;

розглянути можливість започаткування нового проекту за участі міжнародних партнерів щодо розроблення стандартів та технічних регламентів, а також їх впровадження, із застосуванням штучного інтелекту;

розпочати роботу щодо підготовки Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року;

підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, забезпечити  проведення просвітницької кампанії вимог нового законодавства у відповідних регіонах;

у сфері стандартизації:

Мінекономрозвитку:

забезпечити реалізацію заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року щодо досягнення відповідності з системою стандартизації ЄС та прийняття європейських стандартів;

продовжити роботу щодо удосконалення законодавства у сфері стандартизації у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію»;

ДП «УкрНДНЦ»:

 забезпечити прийняття в 2018 році не менш ніж 2000 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими;

розробити Дорожню карту підвищення рівня гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими до 80%  на період до 2023 року;

здійснити заходи щодо оптимізації структури технічних комітетів стандартизації (дзеркальні);

забезпечити участь у міжнародних та європейських організаціях зі стандартизації та участь технічних комітетів стандартизації національного органу стандартизації України у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації цих організацій;

здійснити заходи щодо посилення інституційної спроможності національного органу стандартизації у рамках реалізації проекту  TWINNING.

у сфері оцінки відповідності та акредитації:

Мінекономрозвитку:

забезпечити координацію робіт з розроблення та перегляду технічних регламентів (розроблення 41 нового технічного регламенту та змін до 17 технічних регламентів) відповідно до завдань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року та планом розроблення технічних регламентів на 2018-2019 роки;

продовжити роботу щодо удосконалення законодавства у сфері оцінки відповідності та акредитації з метою приведення його у максимальну відповідність до європейської та міжнародної практики;

продовжити роботу із створення ефективної інфраструктури призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами;

НААУ:

забезпечити підтримання статусу підписанта угод про визнання систем акредитації у відповідних сферах з IAF, ILAC  та EA;

розробити план заходів щодо посилення інституційної спроможності національного органу акредитації функціонування у нових умовах;

вживати на постійній основі заходів для посилення ефективності робіт з моніторингу відповідності акредитованих органів з оцінки відповідності вимогам з акредитації, які призначені на виконання робіт з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами;

у сфері метрології:

Мінекономрозвитку:

продовжити роботу щодо удосконалення законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності з метою приведення його у максимальну відповідність до європейської та міжнародної практики;

вжити заходів щодо набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) до 2020 року;

забезпечити підготовку плану заходів щодо вступу до Європейської асоціації національних метрологічних інститутів (EURAMET) та Європейського співробітництва в галузі законодавчої метрології (WELMEC);

забезпечити виконання у 2018 році робіт щодо створення 3, удосконалення 3 та звірення 2 державних первинних еталонів ;

науковим метрологічним центрам:

забезпечити створення, удосконалення та звірення еталонів, які сприятимуть інноваційному розвитку відповідно до Програми розвитку еталонної бази на 2018 – 2022 роки (створення 14, удосконалення 17 та звірення 20 державних первинних еталонів);

забезпечити ефективну роботу міжсекторальної групи органів з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;

у сфері подолання технічних бар’єрів у торгівлі:

Мінекономрозвитку разом національними органами стандартизації та акредитації, науково-метрологічними центрами та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності:

активізувати співпрацю із країнами – торгівельними партнерами України шляхом укладення та реалізації відповідних угод та 2-3-річних програм про співпрацю;

розширити взаємодію в рамках проектів технічної допомоги ЄС, UNIDO, CUTIS, GIZ та PTB;

продовжити роботу щодо укладання та реалізації угод у сфері технічного регулювання, стандартизації та метрології між відповідними органами України  та органами інших країн.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json