Меню

Стаття 1 УСПТ

Стаття 1: Опублікування і доступність інформації

1. Опублікування

1.1 Кожен член невідкладно опубліковує таку інформацію у недискримінаційний і легкодоступний спосіб з метою надання урядам, торговцям та іншим заінтересованим сторонам можливості ознайомитися з нею:

(a) процедури імпортування, експортування і транзиту (у тому числі процедури, які застосовуються у порту, аеропорту та інших пунктах перетину кордону) та необхідні форми і документи;

(b) чинні ставки мит та податків будь-якого виду, які застосовуються або пов’язані з імпортуванням чи експортуванням;

(c) збори і платежі, які застосовуються урядовими органами чи для урядових установ, або пов’язані з імпортуванням, експортуванням чи транзитом;

(d) правила класифікації або визначення вартості товарів для митних цілей;

(e) закони, підзаконні акти і адміністративно-правові норми загального застосування, які стосуються правил визначення походження;

(f) обмеження або заборони імпорту, експорту чи транзиту;

(g) штрафні санкції за порушення процедур імпорту, експорту або транзиту;

(h) процедури оскарження чи перегляду;

(i) угоди або їх частини з будь-якою країною або країнами, які стосуються імпортування, експортування або транзиту; та

(j) процедури, які стосуються адміністрування тарифних квот.

1.2 Ніщо в цих положеннях не повинно тлумачитись як таке, що вимагає опублікування або надання інформації мовою, іншою, ніж мова члена, за винятком, зазначеним у пункті 2.2.

2. Інформація, доступна через Інтернет

2.1 Кожен член надає доступ та оновлює, наскільки це можливо та необхідно, таку інформацію через Інтернет:

(a) опис-1 своїх процедур імпортування, експортування і транзиту, у тому числі процедур оскарження чи перегляду, який інформує уряди, торговців та інші заінтересовані сторони про практичні кроки, необхідні для імпортування, експортування і транзиту;

(b) форми та документи, необхідні для імпортування в, експортування з чи транзиту через територію такого члена;

(c) контактні дані свого інформаційного пункту (пунктів).

2.2 Якщо це практично можливо, опис, зазначений у підпункті 2.1(а) також надається однією з офіційних мов СОТ.

2.3 Членам рекомендується надавати через Інтернет доступ до додаткової інформації, яка стосується торгівлі, у тому числі щодо відповідного законодавства, яке стосується торгівлі, та інших питань, зазначених у пункті 1.1.

3. Інформаційні пункти

3.1 Кожен член у межах наявних ресурсів створює або підтримує один чи більше інформаційних пунктів для надання відповідей на обґрунтовані запити урядів, торговців та інших заінтересованих сторін з питань, передбачених у пункті 1.1, а також для надання необхідних форм і документів, зазначених у підпункті 1.1(а).

3.2 Члени митного союзу або ті, що залучені до регіональної інтеграції, можуть створювати або підтримувати спільні інформаційні пункти на регіональному рівні з метою виконання вимог пункту 3.1 у частині спільних процедур.

3.3 Членам рекомендується не вимагати сплати збору за надання відповідей на запити та необхідних форм і документів. У випадку, якщо він має місце, члени обмежують розмір таких зборів і платежів приблизною вартістю наданих послуг.

3.4 Інформаційні пункти відповідають на запити і надають форми та документи протягом розумного строку, який встановлюється кожним членом і може варіюватися в залежності від характеру або складності запиту.

4. Повідомлення

Кожен член повідомляє Комітет з питань спрощення процедур торгівлі, створений відповідно до пункту 1.1 статті 23 (далі - «Комітет»), про:

(a) офіційне(і) джерело(а), де опубліковано інформацію, зазначену в підпунктах з (a) до (j) пункту 1.1;

(b) уніфіковані локатори ресурсів веб-сайту(ів) в мережі Інтернет, зазначені у пункті 2.1; та

(c) контактні дані інформаційних пунктів, зазначених у пункті 3.1.

(a) процедури для імпорту, експорту та транзиту (у тому числі порт, аеропорт та інші процедурні точки входу), і необхідні форми і документи. Основне законодавство включає в себе:

Митний кодекс України № 4495-VI від 13 березня 2012

ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII від 16 квітня 1991

Наказ Міністерства фінансів "Про митні формальності" № 657 від 31 травня 2012

Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа" № 651 від 30 травня 2013

Наказ Міністерства фінансів ""Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа" № 631 від 30 травня 2013

ЗУ “Про безпечність та якість харчових продуктів” № 771/97 від 23 грудня 1997

ЗУ “Про ветеринарну медицину” № 24/98-XII від 25 червня 1992

ЗУ “Про карантин рослин” № 3348-XII від 30 червня 1993

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України “Про ветеринарні вимоги до імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду” № 71 від 14 червня 2004

Постанова КМУ “Про питання, пов'язані з митними деклараціями" № 450 від 21 травня 2012

Постанова КМУ “Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління"  № 1348 від 28 грудня 2011

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” № 124-VIII від 15 січня 2015

Закон України “Про транзит вантажів” № 1172-XIV від 20 жовтня 1999

(b) діючі ставки мит і податків будь-якого виду, що накладаються на або у зв'язку з ввезенням або вивезенням. Основне законодавство включає в себе:

Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року (щодо податків)

Закон України “Про митний тариф України” № 584-VII від 19 вересня 2013 (щодо мит)

(c) платежі і збори, що стягуються чи для урядових установ або в зв'язку з імпортом, експортом або транзитом. Основне законодавство включає в себе:

Постанова КМУ “Про збори за митні формальності, що здійснюються за межами місцезнаходження митних установ” № 93 від 18 січня 2003

Наказ Митної служби “Про порядок збирання плати за зберігання товарів і транспортних засобів на митних складах та внесення змін до деяких указів Державної митної служби України” № 821 від 29 липня 2008

Постанова КМУ “Про деякі питання, пов'язані з наданням послуг Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, органів і установ, що належать до сфери її управління” №1348 від 28 грудня 2011

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби" №96 від 13.02.2013

Постанова КМУ  "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби" №1351 від 27 серпня 2003

Постанова КМУ "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату" № 1544 від 15 жовтня 2002

Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" № 704 від 28 червня 1997 року

Наказ Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ” № 414 від 23 серпня 2005

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку" №: 288 від 1 серпня 2014

Наказ Міністерства інфраструктури України "Порядок обліку та використання коштів від портових зборів" №: 316 від 27.05.2013

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг" № 100 від 10 березня 1999

(d) правила для класифікації або оцінки товарів для митних цілей. Основне законодавство включає в себе:

Митний кодекс України № 4495-VI від 13 березня 2012 року (щодо оцінки)

Закон України "Про митний тариф України" № 584-VII 19 вересня 2013 (щодо класифікації)

Постанова КМУ "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" №450 від 21 травня 2012

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України" № 362 від 13 липня 2012

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору" № 598 від 24 травня 2012

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення" № 599 від 24 травня 2012

Наказ Міністерства доходів і зборів “Про затвердження пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності" № 15 від 14 січня 2014

(e)  закони, правила та адміністративні постанови загального застосування щодо правил походження. Основне законодавство включає в себе:

Митний кодекс України № 4495-VI від 13 березня 2012

Постанова КМУ “Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій ” № 1765 від 20 грудня 2006

Постанова КМУ “Про затвердження порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України” № 1861 від 12 грудня 2002

Наказ Міністерства фінансів “Про затвердження порядку прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару, затвердження форми попереднього рішення про країну походження товару” № 737 19 червня 2012

(f) обмеження або заборони імпорту, експорту або транзиту. Основне законодавство включає в себе:

Постанова КМУ “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік” (видається один раз на рік)

Постанова КМУ “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” № 436 від 21 травня 2012

Закон України “Про транзит вантажів" № 1172-XIV від 20 жовтня 1999

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів" № 771/97 від 23 грудня 1997

Закон України “Про ветеринарну медицину" №: 2498-XII від 25 червня 1992

Закон України “Про карантин рослин" №: 3348-XII від 30 червня 1993

Закон України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60 / 95 ВР від 15 лютого 1995

(g)  штрафні санкції за порушення імпортних, експортних або транзитних формальностей. Основне законодавство включає в себе:

Митний кодекс України № 4495-VI від 13 березня 2012

Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 5 квітня 2001

Кодекс України “Про адміністративні правопорушення” № 8073-Х від 7 грудня 1984

(h) порядок оскарження або перегляду. Основне законодавство включає в себе:

Митний кодекс України № 4495-VI від 13 березня 2012 г. (щодо митних процедур - адміністративне оскарження та адміністративний суд)

Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року (щодо митних зборів і податків - адміністративну скаргу і адміністративний суд)

Закон «Про звернення громадян» № 393/96 від 2 жовтня 1996 (щодо адміністративних звернень громадян в зв'язку з діями (бездіяльністю) державних органів влади)

Кодекс адміністративного судочинства №2747-IV від 6 липня 2005 (щодо адміністративних судів)

Статтею 55 Конституції України визначається право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. (Щодо адміністративного суду)

(i) угоди або їх частини з будь-якою країною або країнами, що відносяться до імпорту, експорту, або транзиту. Основне законодавство включає в себе:

Тексти доступні через Міністерство закордонних справ України, Збірку дійсних міжнародних договорів України

Регіональні торговельні угоди

(j)  процедури, пов'язані з введенням тарифних квот. Основне законодавство включає в себе:

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження порядку контролю за розподілом тарифної квоти” № 1203 від 11 грудня 2014

Корисні посилання:

 

Article 1: Publication and Availability of Information

1 Publication

1.1 Each Member shall promptly publish the following information in a non-discriminatory and easily accessible manner in order to enable governments, traders, and other interested parties to become acquainted with them:

(a) procedures for importation, exportation, and transit (including port, airport, and other entry-point procedures), and required forms and documents;

(b) applied rates of duties and taxes of any kind imposed on or in connection with importation or exportation;

(c) fees and charges imposed by or for governmental agencies on or in connection with importation, exportation or transit;

(d) rules for the classification or valuation of products for customs purposes;

(e) laws, regulations, and administrative rulings of general application relating to rules of origin;

(f) import, export or transit restrictions or prohibitions;

(g) penalty provisions for breaches of import, export, or transit formalities;

(h) procedures for appeal or review;

(i) agreements or parts thereof with any country or countries relating to importation, exportation, or transit; and

(j) procedures relating to the administration of tariff quotas.

1.2 Nothing in these provisions shall be construed as requiring the publication or provision of information other than in the language of the Member except as stated in paragraph 2.2.

2 Information Available Through Internet

2.1 Each Member shall make available, and update to the extent possible and as appropriate, the following through the internet:

(a) a description(1) of its procedures for importation, exportation, and transit, including procedures for appeal or review, that informs governments, traders, and other interested parties of the practical steps needed for importation, exportation, and transit;

(b) the forms and documents required for importation into, exportation from, or transit through the territory of that Member;

(c) contact information on its enquiry point(s).

2.2 Whenever practicable, the description referred to in subparagraph 2.1(a) shall also be made available in one of the official languages of the WTO.

2.3 Members are encouraged to make available further trade-related information through the internet, including relevant trade-related legislation and other items referred to in paragraph 1.1.

3 Enquiry Points

3.1 Each Member shall, within its available resources, establish or maintain one or more enquiry points to answer reasonable enquiries of governments, traders, and other interested parties on matters covered by paragraph 1.1 and to provide the required forms and documents referred to in subparagraph 1.1(a).

3.2 Members of a customs union or involved in regional integration may establish or maintain common enquiry points at the regional level to satisfy the requirement of paragraph 3.1 for common procedures.

3.3 Members are encouraged not to require the payment of a fee for answering enquiries and providing required forms and documents. If any, Members shall limit the amount of their fees and charges to the approximate cost of services rendered.

3.4 The enquiry points shall answer enquiries and provide the forms and documents within a reasonable time period set by each Member, which may vary depending on the nature or complexity of the request.

4 Notification

Each Member shall notify the Committee on Trade Facilitation established under paragraph 1.1 of Article 23 (referred to in this Agreement as the "Committee") of:

(a) the official place(s) where the items in subparagraphs 1.1(a) to (j) have been published;

(b) the Uniform Resource Locators of website(s) referred to in paragraph 2.1; and

(c) the contact information of the enquiry points referred to in paragraph 3.1.

(a) procedures for importation, exportation, and transit (including port, airport, and other entry-point procedures), and required forms and documents. Key legislation include:

Customs Code of Ukraine No. 4495-VI of March 13, 2012(available in Ukrainian)

Law on Foreign Economic Activities No. 959-XII of April 16, 1991(available in Ukrainian)

Order of Ministry of Finance “On Customs Formalities” No. 657 of May 31, 2012(available in Ukrainian)

Order of Ministry of Finance “On Customs Declarations” No. 651 of May 30, 2013(available in Ukrainian)

Order of Ministry of Finance “On Single Administrative Document” No. 631 of May 30, 2013(available in Ukrainian)

Law on Safety and Quality of Food Products No. 771/97 of December 23, 1997(available in Ukrainian)

Law on Veterinary Medicine No. 24/98-XII of June 25, 1992(available in Ukrainian)

Law on Plant Quarantine No. 33/48-XII of June 30, 1993(available in Ukrainian)

Order of State Department of Veterinary Medicine, Ministry of Agrarian Policy of Ukraine On Veterinary Requirements to Import into Ukraine of Objects of State Veterinary - Sanitary Control and Supervision No. 71 of June 14, 2004(available in Ukrainian)

CMU Resolution “On Issues related to the customs declarations” No. 450 of May 21, 2012(available in Ukrainian)

CMU Resolution On Some Issues related to Provision of Services by the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine, Bodies and Institutions within its Administration No. 1348 of December 28, 2012(available in Ukrainian)

Law on Technical Regulations and Conformity Assessment No. 124-VIII of January 15, 2015(available in Ukrainian)

Law on Transit of Cargoes No. 1172-XIV of October 20, 1999(available in Ukrainian)

(b) applied rates of duties and taxes of any kind imposed on or in connection with importation or exportation.  Key legislation include:

Tax Code of Ukraine No. 2755-VI  of  December 2, 2010 (concerning taxes) (available in Ukrainian)

Law on Customs Tariff of Ukraine No. 584-VII  September 19, 2013 (concerning duties) (available in Ukrainian)

(c) fees and charges imposed by or for governmental agencies on or in connection with importation, exportation or transit. Key legislation include:

CMU Resolution on Charges for Customs Formalities Carried outside Location of Customs Houses No. 93 of January 18, 2003(available in Ukrainian)

Order of Customs Service On Procedure for Collecting Fee for Storage of Goods and Transportation Vehicles at Customs Warehouses and Introduction of Changes to Some Decrees of State Customs Service of Ukraine No. 821 of July 29, 2008(available in Ukrainian)

CMU Resolution On Some Issues related to Provision of Services by the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine, Bodies and Institutions within its Administration No.1348 of December 28, 2012(available in Ukrainian)

Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine of 13.02.2013 No.96 "On Approving the Fees for Services on Veterinary Medicine, Plant Protection, Protection of Plant Varieties' Rights Provided by Agencies and Institutions under the Jurisdiction of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine” (available in Ukrainian)

CMU Resolution of August 27, 2003 No. 1351 "On Approving the Tariffs (fees) for Works and Services Provided and Rendered by Institutions and Establishments of Sanitary-Epidemiological Service(available in Ukrainian)

CMU Resolution of October 15, 2002 No.1544 "On Approving the List of Works and Services in the Sphere of Ensuring Sanitary and Epidemiological Welfare of Population and Charged Fees Thereof"(available in Ukrainian)

CMU Resolution on Amendments to Some CMU Resolutions concerning Ecological Control at the Check Points across the State Border No.704 of June 28, 1997(available in Ukrainian)

Order of the Ministry of Agrarian Policy On Approval of Phytosanitary Rules of Importation from Abroad, Transportation Inside the Country, Transit, Exportation, Procedure for Processing and Sale of Materials Subject to Phytosanitary Control No. 414 of August 23, 2005(available in Ukrainian)

Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine On Approval of Instructions of Completion, Storage, Cancellation of Veterinary Documents and Requirements to their Recording No. 288 of August 1, 2014(available in Ukrainian)

Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine on Port Fees No. 316 of 27.05.2013(available in Ukrainian)

Order of State Standards Committee On Rules for Calculation of Fees for Works on Certification of Goods and Services No. 100 of March 10, 1999(available in Ukrainian)

(d) rules for the classification or valuation of products for customs purposes. Key legislation include:

Customs Code of Ukraine No. 4495-VI of March 13, 2012 (concerning valuation) (available in Ukrainian)

Law on Customs Tariff of Ukraine No.584-VII September 19, 2013 (concerning classification) (available in Ukrainian)

CMU Resolution On regulation of Customs Declaration No. 450 of May 21, 2012(available in Ukrainian)

Order of Customs Service On guidelines for the work of customs officials from the analysis, identification and assessment of risks in accuracy control of customs value of goods crossing the customs border of Ukraine No. 362 of July 13, 2012(available in Ukrainian)

Order of Customs Service On the approved decision on the adjustment of customs valuation, rules of filling a decision on the adjustment of customs value and additional components to the contract price No. 598 of May 24, 2012(available in Ukrainian)

Order of Customs Service On approval of the declaration of customs value and rules for filling No. 599 of May 24, 2012(available in Ukrainian)

Order of Ministry of Income and Charges On approval of the explanations for Ukrainian goods classification of foreign economic activity No. 15 of January 14, 2014(available in Ukrainian)

(d) laws, regulations, and administrative rulings of general application relating to rules of origin. Key legislation include:

Customs Code of Ukraine No. 4495-VI of March 13, 2012(available in Ukrainian)

CMU Resolution On the procedure for establishing and applying ad valorem rules No. 1765 of December 20, 2006(available in Ukrainian)

CMU Resolution On approval of the verification of certificates of origin from Ukraine No. 1861 of December 12, 2002(available in Ukrainian)

Order of Ministry of Finance On approval of procedure for acceptance, recall the preliminary decision of the country of origin, approval of the form of preliminary decision on the country of origin No. 737 of June 19, 2002(available in Ukrainian)

(e) import, export or transit restrictions or prohibitions.  Key legislation include:

CMU Resolution On approval of list of goods export and import subject to licensing and quotas (issued once per year) No. 1 of January 14, 2015(available in Ukrainian)

CMU Resolution On approval of lists of goods, which have restrictions to cross the customs border of Ukraine No. 436 of May 21, 2012(available in Ukrainian)

Law on Transit of Cargoes No. 1172-XIV of October 20, 1999(available in Ukrainian)

Law on Safety and Quality of Food Products No. 771/97 of December 23, 1997(available in Ukrainian)

Law on Veterinary Medicine No. 24/98-XII of June 25, 1992(available in Ukrainian)

Law on Plant Quarantine No. 33/48-XII of June 30, 1993(available in Ukrainian)

Law On Narcotic Drugs, Psychotropic and Substances and Precursors No. 60/95-ВР of February 15,1995(available in Ukrainian)

(f) penalty provisions for breaches of import, export, or transit formalities.  Key legislation include:

Customs Code of Ukraine No. 4495-VI of March 13, 2012(available in Ukrainian)

Tax Code of Ukraine No. 2755-VI  of  December 2, 2010(available in Ukrainian)

Criminal Code of Ukraine No. 2341-III of April 5, 2001(available in Ukrainian)

Code on Administrative Offenses of Ukraine No. 8073-X of December 07, 1984(available in Ukrainian)

(g) procedures for appeal or review.  Key legislation include:

Customs Code of Ukraine No. 4495-VI of March 13, 2012 (concerning customs procedures - administrative appeal and administrative court ) (available in Ukrainian)

Tax Code of Ukraine No. 2755-VI  of  December 2, 2010 (concerning customs duties and taxes – administrative appeal and administrative court ) (available in Ukrainian)

Law on Application of Citizens No. 393/96 dated October 2, 1996 (concerning administrative appeal re any action taken by state bodies) (available in Ukrainian)

Code of Administrative proceedings No. 2747-IV of July 06, 2005 (concerning administrative courts) (available in Ukrainian)

Article 55 of the Constitution of Ukraine provides the right to challenge the decisions, actions or omissions of public authorities, local governments, their officials and officers. (concerning administrative court) (available in Ukrainian)

(i) agreements or parts thereof with any country or countries relating to importation, exportation, or transit.  Key legislation include:

Texts are available through the Ministry of Foreign Affairs Collection of Effective International Treaties of Ukraine

Regional trade agreements available on the website of Ministry of Economic Development and Trade

(j)  procedures relating to the administration of tariff quotas. Key legislation include:

Order of Ministry of Finance on Approval of Order of Control and Allocation of Tariff Quota No. 1203 of December 11, 2014

The following websites provides access to procedures for importation, exportation, and transit:

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json