Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Громадськості / Звернення громадян / Рекомендації для оформлення запиту на публічну інформацію та звернення громадянина
Рекомендації для оформлення запиту на публічну інформацію та звернення громадянина

З метою уникнення помилок при оформленні запиту на публічну інформацію або завернення громадянина, Мінекономіки пропонує ознайомитися та врахувати основні ознаки відмінностей між запитом на публічну інформацію та зверненням громадяна, що рекомендовані Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації.

Ознака

Запит на інформацію

Звернення громадян

Термінологія

Прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка перебуває у його володінні.

 

- пропозиція (зауваження);

- заява ( клопотання);

 - скарга.

*На відміну від запиту, де висловлюється лише прохання надати інформацію, у зверненні заявник сам надає інформацію, необхідну для його розгляду.

Інформація, якої стосується документ

Інформація вже відображена і задокументована або “готова і доступна”, її лише необхідно надати на запит

. Інформацію необхідно створити.

* Звернення спонукає адресата до вчинення дій (зміни певних практик, усунення недоліків, захисту прав тощо).

Хто може звернутись

- Фізичні особи;

- юридичні особи;

- об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

- Громадяни України;

- особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території.

До кого можна звернутись

Розпорядники інформації, визначені статтею 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, об’єднання громадян або посадові особи, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Форма звернення та запиту

- Усна;

- письмова;

- інша форма на вибір  запитувача (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

* Запити можуть бути індивідуальними і колективними.

- Усна;

- письмова

* Звернення можуть бути індивідуальними та колективними. Існує можливість направлення електронної петиції, як особливої форми звернення.

Реквізити документа

- Ім’я (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

- Прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання громадянина;

 - суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

- дата та підпис;

- електронна пошта (для звернення в електронній формі) чи інші засоби зв’язку

Процедура розгляду

Розпорядник повинен надати наявну у нього запитувану інформацію у визначені законом строки. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути звернення та повідомити громадянина про результати розгляду у визначені законом строки.

Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни розглядаються першими керівниками відповідних органів/підприємств.

Строки розгляду

Загальний строк: не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Спеціальні строки: - не пізніше 48 годин у разі обґрунтованості клопотання про термінове опрацювання запиту у випадках, визначених ч. 2 статті 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”; - до 20 робочих днів у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних за рішенням розпорядника з повідомленням про це запитувача.

Загальний строк: не більше 1 місяця від дня надходження звернення.

 Спеціальні строки: - звернення, порушені питання в яких не належать до компетенції органу – пересилаються за належністю впродовж строку, що становить не більше п’яти днів; – звернення, які не потребують додаткового вивчення розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання; - не більше 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо.

Плата

Інформація на запит надається безплатно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, відшкодовуються фактичні витрати на копіювання та друк у межах граничних норм. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Плата не стягується.

Підстави відмови

- Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законом фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

- У письмовому зверненні не зазначено місце проживання; - письмове звернення не підписане автором (авторами); - із письмового звернення неможливо встановити авторство (анонімне); - не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті; - скарги, подані з порушенням установленого законом строку звернення, якщо зазначений термін не поновлено у зв’язку з його пропуском із поважних причин; - звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідальність

Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про доступ до публічної інформації: - цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність, передбачена законодавством України.

Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян: - цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність, передбачена законодавством України.

 

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2