Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про періодичне відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття Постанови є усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС електричним та електронним обладнанням.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 06 травня 2022 р. по 07 червня 2022 р.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією Постанови – не передбачено.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які виготовляють, вводять в обіг і надають на ринку електричне та електронне обладнання; органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за обігом на ринку України такого обладнання.

Протягом 2019 – 2022 років надійшло одне звернення від Європейської Бізнес Асоціації (лист від 16.06.2021 № 559/2021/05) щодо необхідності приведення деяких положень додатків 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого цією Постановою, у відповідність до аналогічних положень додатків ІІІ і ІV Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, на основі якої був розроблений цей Технічний регламент.

На сьогодні Мінекономіки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" з метою приведення положень зазначеного Технічного регламенту, у тому числі додатків 3 і 4 до нього, у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова опублікована в Офіційному віснику України
від 24.03.2017 р. № 24, стор. 76, стаття 683 та в Урядовому кур’єрі
від 22.03.2017 № 54; оприлюднена на офіційному вебсайті Верховної Ради України за посиланням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Впровадження даного регуляторного акта встановило чіткий механізм введення в обіг та надання на ринку України відповідного електричного та електронного обладнання з метою забезпечення охорони здоров’я людини і захисту навколишнього природного середовища, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів електричного та електронного обладнання.

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта протягом 2019 – 2022 років можна зробити висновок, що він потребує відповідного перегляду.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json