Меню

Інформація щодо участі в роботі засідання Комітету СОТ з митної оцінки (19 листопада 2018 року)

19.11.2018 року в м. Женева (Швейцарська Конфедерація) відбулось засідання Комітету СОТ з митної оцінки.

Під час засідання Комітету члени СОТ обговорили нотифікації щодо національного законодавства в сфері митної оцінки, торговельні занепокоєння та інші питання.

Зокрема, українською делегацією було порушення питання стосовно дотримання Таджикистаном зобов’язань щодо здійснення митної оцінки товарів та привернуто увагу членів СОТ до практики застосування митними органами Республіки Таджикистан індикативних цін при визначенні митної вартості окремої імпортованої продукції, передусім походженням із України.

Зазначено, що подібні заходи, на думку української сторони, не узгоджуються з положеннями Угоди СОТ про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та, як наслідок, створюють додаткові перешкоди для вітчизняних експортерів і висловлено прохання надати інформацію щодо правової основи системи індикативних цін, які застосовує Таджикистан, та їх використання при визначенні митної вартості, з описом того, як вони розраховуються та як часто оновлюються.

Крім того, під час засідання секретаріатом Комітету було представлено звіт щодо діяльності з надання технічної допомоги, а Главою Комітету презентовано дослідження стосовно співвідношення Угод СОТ про митну оцінку та про спрощення процедур торгівлі (УСПТ).

У зазначеному документі висвітлено основні вимоги до ефективного функціонування системи контролю за визначенням митної вартості, відображені в окремих положеннях УСПТ, такі як попередні рішення, пост-митний аудит, система аналізу ризиків, доступність інформації тощо, впровадження яких у майбутньому сприятиме прозорості, послідовності та неупередженості в проведенні митної оцінки товарів, а також уникненню її необґрунтованого завищення.

За підсумками обговорення членами СОТ було запропоновано провести круглий стіл з метою обміну думками з питань імплементації обох угод у рамках наступного засідання Комітету з питань спрощення процедур торгівлі.

Наприкінці засідання члени СОТ схвалили щорічний звіт для Ради з торгівлі товарами відповідно до статті 23 Угоди про митну оцінку.

Дата проведення наступного засідання буде визначена в робочому порядку після консультацій із членами.

Довідково: Процес оцінки вартості товарів на митниці має таке ж важливе значення для бізнесу як і рівень ставок ввізного мита. З метою створення справедливої, єдиної і нейтральної системи оцінки товарів для митних цілей, яка б відповідала комерційним реаліям, і забороняла використання довільних та фіктивних митних оцінок, в результаті Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів було укладено Угоду про застосування Статті VII ГАТТ-1994 (Угода про митну оцінку).

Комітет СОТ з митної оцінки здійснює нагляд за виконанням Угоди про митну оцінку. Діяльність Комітету спрямована на надання членам СОТ можливості проведення консультацій з питань здійснення митної оцінки товарів у відповідності до зазначеної Угоди. Засідання Комітету відбуваються у разі необхідності, але не рідше ніж раз на рік.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json