Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 “Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за № 275/35897

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 “Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за № 275/35897 (далі – наказ), набрав чинності – 19.03.2021.

2. Назва виконавця заходів з відстеження Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою наказу є створення правових підстав для визначення єдиного підходу до оформлення гарантій як забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.

4. Строк виконання заходів з відстеження Лютий 2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу, їх аналізу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 19.03.2021 (2021 р., № 21, стор. 439, стаття 959, код акта 103364/2021) та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України “Верховна Рада України” за посиланням.

Кількість суб’єктів господарювання які керуватимуться даним наказом становить: замовників – 47 472, учасників – 383 979.

Загальна кількість закупівель без вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції становить – 188 1811, загальна кількість закупівель з використанням вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції становить – 18 492, що в свою чергу становить 9,83% використання гарантій для забезпечення тендерних пропозицій/пропозицій від загальна кількість закупівель.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу, отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує використання уніфікованих правил застосування учасниками закупівель інструменту гарантії, як забезпечення тендерних пропозицій/пропозицій під час прийняття участі у закупівлях, що в свою чергу дозволяє учасникам процедури закупівлі/спрощеної закупівлі зменшити кількість випадків відхилень їх тендерної пропозиції/пропозиції на підставі невідповідності забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json