Міністерство економіки України

Головна / Про Міністерство
Меню

Загальна інформація та графік на 2022

Засідання Комітету СОТ з торгівлі та навколишнього середовища (СТЕ)

Про Комітет

Комітет СОТ з торгівлі та навколишнього середовища (СТЕ) – орган в системі СОТ, підзвітний Генеральній Раді, є постійним форумом, який присвячений діалогу між урядами щодо впливу торговельної політики на навколишнє середовище та екологічної політики на торгівлю.

Мандат Комітету доволі широкий, і це допомагає краще виявити та зрозуміти взаємозв'язок між торгівлею та навколишнім середовищем задля сприяння сталому розвитку.

Засідання Комітету проводяться у м. Женева (Швейцарія), починаючи з 2020 року – у віртуальному форматі.

Питання, що обговорюються на засіданнях Комітету

Робоча програма Комітету містить такі 10 пунктів:

пункт 1: Взаємозв’язок положень багатосторонньої торговельної системи та торговельних заходів для природоохоронних цілей, включаючи ті, що підпадають під дію багатосторонніх екологічних угод;

пункт 2: Взаємозв’язок екологічної політики, що стосується торговельних та природоохоронних заходів, та суттєвих комерційних наслідків та положень багатосторонньої торговельної системи;

пункт 3(а): Взаємозв’язок положень багатосторонньої торговельної системи та зборів і податків для екологічних цілей;

пункт 3(b): Відношення між положеннями багатосторонньої торговельної системи та вимогами щодо екологічних цілей, що стосуються продуктів, включаючи стандарти та технічні регламенти, пакування, маркування і переробку;

пункт 4: Положення багатосторонньої торговельної системи щодо прозорості торговельних заходів, що застосовуються для екологічних цілей, та заходів та вимог природоохоронної діяльності, які мають значний вплив на торгівлю;

пункт 5: Взаємозв’язок між механізмами вирішення спорів у багатосторонній торговельній системі та тими, що містяться в багатосторонніх екологічних угодах;

пункт 6: Вплив природоохоронних заходів на доступ до ринку, особливо для країн, що розвиваються, зокрема для найменш розвинених серед них, та екологічні переваги при скасуванні торговельних обмежень та диспропорцій;

пункт 7: Питання експорту заборонених всередині країни товарів;

пункт 8: Відповідні положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності;

пункт 9: Робоча програма, передбачена в Рішенні про торгівлю послугами та навколишнє середовище;

пункт 10: Надання відповідним органам інформації стосовно взаємовідносин з міжурядовими та неурядовими організаціями, згідно з статтею V Угоди про заснування СОТ.

Порядок денний раунду "Доха-Розвиток", ухвалений на Конференції міністрів 2001 року, доповнив мандат діяльності Комітету. Деякі з питань зазначеного порядку денного стали частиною переговорів та розглядаються на спеціальних сесіях Комітету.

На відміну від 10 питань, які входять до компетенції Комітету, переговори Порядку денного раунду "Доха-Розвиток" зосереджені лише на трьох основних темах:

  • взаємозв’язок між правилами СОТ та багатосторонніми екологічними угодами (МЕА);
  • співпраця між секретаріатами СОТ та МЕА;
  • усунення тарифів та нетарифних бар’єрів на екологічні товари та послуги.

Графік проведення офіційних засідань Комітету в 2022 році: 2 лютого, 2 - 3 червня, 17 та 21 жовтня.

Більш детально з роботою Комітету можна ознайомитись на сайті організації, у відповідному розділі.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json