Міністерство економіки України

Головна / Про Міністерство
Меню

План дій Україна - Китайська Народна Республіка з реалізації ініціативи спільного будівництва "Економічного поясу шовкового шляху" і "Морського шовкового шляху XXI століття

Українська сторона і Китайська сторона (далі - Сторони) на основі взаємного бажання розвитку співробітництва щодо спільного будівництва «Економічного поясу шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху ХХI ст.» (далі - «Один пояс, один шлях»);

досягнувши згоди щодо спільного просування «Одного поясу, одного шляху»; зобов'язуючись сприяти зміцненню миру і співпраці, відкритості і толерантності, взаємного навчання, взаємної вигоди і наповнювати новим змістом дух Шовкового шляху;

домовилися на основі дієвого механізму Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР спільно знаходити і розвивати стратегічні точки дотику в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях», зміцнювати координацію політики, сприяти реалізації практичної співпраці на принципах взаємної вигоди, здійснювати двосторонній мирний розвиток і досягти спільного процвітання.

Таким чином, Сторони домовилися спільно сприяти реалізації проектів співробітництва та ініціативи «Один пояс, один шлях» і зміцнювати співробітництво за наступними напрямками:

1. Сторони будуть спільно покращувати торговельне середовище, створювати і постійно розвивати умови для двосторонньої торгівлі, сприятимуть зростанню і відновленню торгівлі між двома державами, сприятимуть підвищенню частки високотехнологічної продукції та продукції з високою доданою вартістю в структурі двосторонньої торгівлі. Сторони надаватимуть підтримку підприємствам обох держав щодо участі у виставках, взаємодії між платформами електронної транскордонної торгівлі, управлінні здійсненням розрахунків на основі валютної своп-угоди між Україною і Китаєм. Сторони продовжуватимуть поглиблювати співпрацю в сферах стандартів і якості, безперервно підвищувати рівень спрощення процедур торгівлі.

2. У рамках діяльності Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки, Сторони будуть просувати співробітництво між підприємствами та фінансовими установами обох держав за взаємовигідним принципом, об'єднувати зусилля в здійсненні торгівлі, в тому числі сільськогосподарською продукцією, проводити роботи по реалізації масштабних проектів в сферах інфраструктури та енергетики, в т. ч. відновлюваної енергетики, активно розвивати співпрацю в сфері високих технологій, розширювати обсяги і сфери інвестицій для підприємців, зміцнювати і стимулювати співпрацю між Україною і КНР в інвестиційній, торговельно-економічній та науково-технічній сферах.

3. Сторони сприятимуть активному просуванню підприємствами обох країн інвестиційного співробітництва в таких галузях: авіаційній, транспортній, енергетичній, важкому машинобудуванні, харчовій, хімічній та електротехнічній промисловості; сприятимуть створенню ланцюгів доданої вартості, поглиблюючи переробку продукції видобувних галузей, розвиватимуть співробітництво з модернізації промисловості на основі державно-приватного партнерства та інших інноваційних форм співпраці, будуть спільно створювати інфраструктурні об'єкти, такі як, автомобільні і залізничні дороги, портову інфраструктуру, енергоефективного будівництва та розвитку ринків іпотечного кредитування і т.д.

4. Сторони будуть проводити зустрічі за участю Міністерства інфраструктури України, Міністерства комерції КНР та Міністерства транспорту КНР, а також відповідних підприємств, і досліджувати питання залучення інвестицій в розвиток української транспортної інфраструктури.

5. Сторони продовжуватимуть докладати зусиль до розвитку мультимодальних контейнерних перевезень сполученням Китай - Західна Європа транзитом через територію України, включаючи маршрут Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузія-Україна-Західна Європа, спрощуватимуть процедуру перетину товарами митних кордонів за вищевказаним маршрутом і підвищення його конкурентоспроможності.

З метою поліпшення умов, збільшення пропускної спроможності і швидкості руху, підвищення конкурентоспроможності мультимодальних контейнерних перевезень, Сторони будуть сприяти залученню інвестицій в розвиток і модернізацію транспортної інфраструктури України, зокрема, але не обмежуючись тією, що залучена або може бути залучена в майбутньому до виконання зазначених перевезень, за такими напрямками: розвиток і будівництво інфраструктури морських портів України; будівництво та модернізація автомобільних доріг на території України; електрифікація залізничних колій на території України; розвиток високошвидкісного руху.

6. З урахуванням важливості поглиблення взаємодії у сфері інфраструктури Сторони в рамках співпраці або за допомогою діяльності спільної робочої групи з інфраструктурного співробітництва детально розглянуть перелік проектів для спільної реалізації.

7. Маючи на меті виведення українсько-китайського співробітництва в галузі сільського господарства на новий рівень, Сторони будуть:

- сприяти просуванню стабільного співробітництва з торгівлі сільськогосподарською продукцією на основі порівняльних переваг Сторін шляхом уникнення надмірних нетарифних бар'єрів;

- розширювати галузеве співробітництво в рамках відповідних програмних документів;

- досліджувати і просувати екологічно чисту енергетику на базі аграрного виробництва і використання поновлюваних джерел енергії;

- сприяти просуванню логістичних проектів з метою формування додаткових можливостей для транзитного потоку в рамках ініціативи спільного будівництва «Одного поясу, одного шляху» (будівництво портових терміналів, елеваторів для транспортування аграрної продукції, сховищ холодного зберігання і т.д.).

8. З метою розширення номенклатури продукції для транзитних перевезень Сторони будуть сприяти розвитку співробітництва між підприємствами двох країн у спільному проектуванні і виготовленні обладнання для теплових і атомних електростанцій, модернізації та реконструкції турбінного обладнання, виробництві насосних агрегатів, поглибленні співпраці в хімічній (виробництво пластмас і полімерних матеріалів) і металургійній галузях, в сфері машинобудування для агропромислового комплексу, транспортному машинобудуванні, авіабудуванні і т.д.

9. Сторони домовилися проводити консультації між представниками митних органів України та Китаю з метою підвищення рівня взаємодії між ними та з питань китайського бізнесу в Україні, а також відкритості в торгових відносинах між державами. З метою прискорення транзитних перевезень товарів за маршрутом Економічного поясу шовкового шляху Сторони домовилися налагодити обмін попередньою інформацією про товари, що переміщуються між відповідними країнами; вивчити питання створення двостороннього механізму обміну митними даними.

10. Сторони висловили зацікавленість у розвитку взаємовигідних відносин в реалізації спільних проектів, спрямованих на розвиток ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу шляхом:

- розвитку науково-технічного співробітництва з питань, що стосуються мирного використання атомної енергії;

- обміну досвідом з питань проектування, спорудження, експлуатації та технічного обслуговування АЕС;

- співпраці в проектуванні, будівництві, експлуатації, виробництві та постачанні обладнання;

- підготовки і підвищення професійного рівня кадрів і фахівців ядерної галузі;

- розробки уранових родовищ України із залученням інвестицій та технічного співробітництва в цій галузі.

11. Сторони домовилися розглянути можливість створення в Україні індустріальних парків за участю китайських інвесторів і фондів.

12. Сторони продовжуватимуть розвивати співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору, зокрема виконання і періодичної актуалізації Програми українсько-китайського співробітництва в космічній сфері на 2016-2020 роки.

13. Сторони домовилися, що перелік інвестиційних проектів буде розглядатися в рамках спільних засідань Робочої групи з питань інвестиційного співробітництва Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки.

14. Сторони будуть посилювати взаємодію, спрямовану на забезпечення реалізації важливих проектів співпраці.

Вчинено у м. Київ 05 грудня 2017 року у двох примірниках, кожний українською та китайською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

 

За Українську сторону

 

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України

 

Наталія МИКОЛЬСЬКА

 

За Китайську сторону

 

Заступник Голови Державного комітету з розвитку і реформи КНР

 

Ван Сяотао

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json