Міністерство економіки України

Меню

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки

Основні прогнозні макропоказникі економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки (далі – Прогноз) було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №780 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки».

Прогноз розроблено Міністерством економіки України за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Метою розроблення Прогнозу є визначення кількісної оцінки розвитку економіки України до 2027 року, яка базуються на аналізі розвитку економіки у 2023 – початку 2024 років, впливу на економіку неспровокованого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, яке продовжується до сьогоднішнього часу, а також враховує реалізацію заходів Уряду з нівелювання негативного впливу війни як на бізнес, так і населення в умовах систематичної фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів.

Українська економіка проявила стійкість і, завдяки успіхам Збройних Сил України на полі бою, злагодженій роботі Уряду й бізнесу, швидкості відновлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів втримано економічний фронт в умовах війни.

В процесі розроблення Прогнозу, враховуючи уточнення статистичних даних, появу нових даних, зміну припущень, які закладаються до прогнозних розрахунків, був уточнений 2024 рік, як база для розрахунку, порівняно з показниками, врахованими у Законі України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” (№ 3460-IX від 09.11.2023) та схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 № 1315 “Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки”.

Відповідно за підсумком 2024 року очікується:

номінальний обсяг ВВП – 7 484,7 млрд грн;

реальне зростання ВВП на рівні 3,5%;

індекс споживчих цін – 105,4% (у середньому до попереднього року), 107,9% (грудень до грудня попереднього року);

середньомісячна зарплата працівників – 20 581 гривень, номінальна, скоригована на індекс споживчих цін – 112,0% до попереднього року;

рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці – 18,2% до робочої сили відповідної вікової групи;

експорт товарів та послуг  - 53 478 млн дол.США, зростання порівняно з 2023 роком на 4,7%;

імпорт товарів та послуг - 94 439 млн дол.США, зростання порівняно з 2023 роком на 6,3%.

У Прогнозі закладено продовження реалізації заходів Уряду з нівелювання негативного впливу війни як на бізнес, так і населення в умовах систематичної фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів. При цьому основні напрями реформування економіки України протягом всього прогнозованого періоду будуть спрямовані на впровадження системних горизонтальних та секторальних реформ, прийнятих в рамках Ukraine Facility, реалізацію програми з МВФ та інших реформ, зобов’язання по яких Україна взяла на себе на шляху набуття членства в Європейському Союзі, розвитку двосторонньої та багатосторонньої співпраці з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими організаціями.

Враховуючи це, у 2025-2027 роках сформується сталий тренд зростання, в основу якого буде закладено як відбудову економіки, так і її трансформацію у бік наближення до європейських стандартів.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки, які схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 780, було враховано при складанні проєкту Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, яка схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025—2027 роки»

Показник

2025 рік

2026 рік

2027 рік

(прогноз)

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

номінальний, млрд гривень

8 466,3

10 123,2

11 782,8

відсотків до попереднього року

102,7

107,5

106,2

Індекс споживчих цін:

 

 

 

грудень до грудня попереднього року, відсотків

109,5

110,4

105,9

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

17,7

17,4

16,5

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн доларів США

-40 675

-27 324

-21 058

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json