Головна / Діяльність / Співробітництво між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії / Зона вільної торгівлі між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії
Меню

Повідомлення щодо підходу України до кумуляції в рамках Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

Вступ

1. З 1 січня 2021 року набрала чинності Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (далі – Угода).

Україна та Сполучене Королівство домовились вважати товари й матеріали з ЄС, які обертаються у двосторонній торгівлі між Сторонами, такими, що мають статус походження з однієї зі сторін Угоди (“багатостороння (діагональна) кумуляція”[*]).

2. Положення Протоколу І щодо визначення концепції “походження товарів” та методів адміністративного співробітництва до Угоди (далі – Протокол І) базуються на тексті Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі-Конвенція), водночас Сполучене Королівство не є стороною Конвенції. Таким чином, положення Протоколу I, узгоджені між Україною та Сполученим Королівством, діють лише в двосторонньому форматі.

У цьому повідомленні надані пояснення щодо домовленості між Україною та Сполученим Королівством в частині кумуляції.

Кумуляція

3. Протокол І визначає принципи кумуляції при визначенні країни походження товарів та критерії переробки, при яких вони набувають статусу преференційного походження, а також порядок видачі та верифікації документів про походження товарів.

Кумуляція може застосовуватись, якщо матеріали й товари набувають статусу походження відповідно до правил визначення походження, ідентичних наведеним у Протоколі І.

4. Положення про кумуляцію в Угоді полягають у двосторонній кумуляції між Україною та Сполученим Королівством, але також допускають багатосторонню (діагональну) кумуляцію із використанням матеріалів й товарів походженням з ЄС (в обох Сторонах) та їх обробку (в Україні або Сполученому Королівстві ), якщо виконуються певні умови, а саме:

5. Статтями 3.7.a(i) та 4.5.a(i) Угоди визначено, що для застосування кумуляції стосовно ЄС обидві сторони повинні мати адміністративні домовленості з ЄС для застосування обома сторонами багатосторонньої (діагональної) кумуляції, а також за умови, що матеріали й товари походженням з ЄС набувають статусу походження відповідно до правил походження, які ідентичні правилам, наведеним у Протоколі I. Між Україною та ЄС, а також Королівством та ЄС діють преференційні торговельні угоди, які чітко відповідають цій вимозі.

Як багатостороння (діагональна) кумуляція та підтвердження походження товарів працює на практиці     

6. Без обмежень положень статті 2.2 Протоколу I та з урахуванням статті 4.1 цього Протоколу товари вважаються такими, що походять із України, якщо такі товари отримано (вироблено) в Україні з використанням матеріалів, які походять із Сполученого Королівства, Європейського Союзу згідно з положеннями Протоколу I за умови, що обробка, виконана в Україні, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою.

7. Товар, який експортується до Сполученого Королівства із митної території України на умовах Угоди, повинен супроводжуватися підтвердженням походження, як це погоджено в рамках Угоди, тобто сертифікатом з перевезення EUR.1 або декларацією походження.

8. Україна видаватиме підтвердження походження тільки в тому випадку, якщо переконається, що товар відповідає умовам Угоди між Сполученим Королівством та Україною.

При цьому представлені митницям України сертифікат з перевезення EUR.1 або декларація походження, що підтверджують преференційне походження товарів Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода ЄС) дають право на застосування кумуляції та використання таких товарів в Україні в якості матеріалів для виробництва готової продукції, що експортується з кумуляцією між Україною та Сполученим Королівством згідно з положеннями Угоди.

9. При цьому для цілей кумуляції митниці мають право витребувати докази походження матеріалів й товарів з ЄС (сертифікат з перевезення EUR.1 або декларація походження).

Перевірка

10. Також митні органи України та Сполученого Королівства  можуть здійснити запит щодо проведення перевірки доказів походження відповідно до Протоколу І. Перевірка має бути здійснена митними органами країни експорту. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними. Якщо митні органи країни імпорту вирішують призупинити надання преференційного режиму для товарів, щодо яких здійснюється перевірка, до надходження результатів цієї перевірки, вони повинні запропонувати імпортерові позбавитися товару з вжиттям будь-яких запобіжних заходів, які вважатимуться необхідними. Митні органи, на запит яких була здійснена перевірка, мають бути повідомлені про її результати якомога раніше. Ці результати повинні чітко вказувати на те, чи є перевірені документи достовірними та чи розглядувані товари можуть бути визнані такими, що походять з України або Сполученого Королівства і відповідають іншим вимогам Протоколу I.

Узагальнюючий висновок

11. Таким чином, створені умови для застосування багатосторонньої (діагональної кумуляції) із використанням матеріалів й товарів походження із Європейського Союзу при виробництві готової продукції на митних територіях України і Сполученого Королівства. Такий підхід застосовується виключно у двосторонній вільній торгівлі між Україною і Сполученим Королівством.

 


[*] Така кумуляція має специфіку при здійсненні експорту до ЄС: вона не застосовуватиметься при використанні українськими виробниками складових походженням із Сполученого Королівства, як і виробниками із Сполученого Королівства - складових походженням з України.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json