Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 557 «Про внесення змін у додаток 2 до Технічного регламенту безпечності іграшок»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 557 «Про внесення змін у додаток 2 до Технічного регламенту безпечності іграшок» (далі - Постанова).
2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Міністерство економіки України.
3. Цілі прийняття акта
Основною ціллю розроблення Постанови є забезпечення приведення вимог Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151, у відповідність до Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок в частині вдосконалення маркування іграшок, що містять потенційно алергічні ароматизатори, та заборони використання ряду алергенних ароматичних речовин у іграшках, які можуть викликати алергію.
4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 20 грудня 2022 року по 20 січня 2023 року.
5. Тип відстеження 
Базове. 
6. Методи одержання результатів відстеження 
Статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності Постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови. 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2022

2023

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови.

0

0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2022 та 2023 роки можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.
 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json