Меню

Сутність, ознаки та переваги механізму ДПП

Державно-приватне партнерство:

 • співробітництво між державним та приватним партнерами

державний партнер – держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади в особі відповідних державних органів, що згідно із Законом України "Про управління об’єктами державної власності" здійснюють управління об’єктами державної власності, органи місцевого самоврядування, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук;

приватний партнер – юридичні особи, крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

 • здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом;
 • у рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися: концесійний договір, договір управління майном, договір про спільну діяльність, інші договори.

Об’єктами державно-приватного партнерства є:

 • існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення) об’єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, або майно господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим;
 • створювані або новозбудовані об’єкти відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

Основні ознаки механізму ДПП, що обумовлюють його ефективність при залученні приватного бізнесу

 • створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта державно-приватного партнерства та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким об’єктом;
 • Фіксація у договірних відносинах "державного інтересу".
 • довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 • передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 • внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт державно-приватного партнерства.

Переваги механізму ДПП:

 • підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності;
 • покращення якості публічних послуг для населення та бізнесу;
 • створення умов для використання новітніх технологій та запровадження інновацій;
 • зниження навантаження на державний бюджет та оптимізація бюджетних видатків на надання публічних послуг та утримання бюджетних установ.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json