Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232 (далі - наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є удосконалення системи правової охорони інтелектуальної власності в частині набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та діяльності Апеляційної палати з розгляду заперечень проти рішень Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), заяв про визнання прав на промислові зразки, винаходи та корисні моделі недійсними, заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25 травня 2021 року до 30 червня 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Мето ди одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалось відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу, а також статистичних даних, наданих державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», який виконував функції НОІВ на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267 «Про Національний орган інтелектуальної власності».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюється дія акта:

- для заперечень, поданих заявниками відповідає кількості прийнятих рішень за заявками, які можуть бути оскаржені до Апеляційної палати -  46069;

- для заперечень, поданих 3-ми особами відповідає кількості осіб, які вважають заявлений об’єкт інтелектуальної власності таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні відповідає кількості осіб, які є власниками свідоцтв України на торговельні марки, а також осіб, які вважають належну їм торговельну марку добре відомою без її реєстрації; для апеляційних заяв відповідає кількості осіб, які вважають охоронюваний об’єкт таким, що не відповідає умовам надання правової охорони  - необмежене коло осіб;

Кількість поданих до Апеляційної палати заперечень проти рішень за заявками: 125, в тому числі: заявниками: 76 (61%), 3-ми особами: 49 (39%).

Кількість поданих до Апеляційної палати заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні: 7.

Кількість поданих до Апеляційної палати апеляційних заяв: 5.

Кількість засідань колегій Апеляційної палати з розгляду заперечень і заяв про визнання торговельної марки добре відомою: 231, в тому числі в режимі відеоконференції: 120 (52%).

Кількість, прийнятих Апеляційною палатою рішень за результатами розгляду: 112.

Регуляторним актом не передбачається витрачання суб’єктами господарювання та/або фізичними особами додаткових витрат на виконання вимог цього регуляторного акта. Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами на виконання вимог акта, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716.

Під час проведення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта зауважень від фізичних і юридичних осіб щодо необхідності внесення змін до наказу не надходило.

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий.

Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 25.05.2021 (2021 р., № 39, стор. 127, стаття 2336, код акта 104836/2021) та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України «Верховна Рада України» за посиланням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує дотримання єдиних підходів до розгляду заперечень проти рішень за заявками, апеляційних заяв та заяв про визнання торговельних марок добре відомими Апеляційної палатою НОІВ.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json