Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів
Меню

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство економіки України повідомляє, що на офіційному веб-сайті (розділ «Обговорення проектів документів») оприлюднено проєкт наказу ««Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель»».

Проєкт наказу розроблено з метою приведення підзаконних нормативно-правових актів щодо порядку набуття правової охорони на винаходи і корисні моделі у відповідність із законами України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 №703-IX (далі – Закон № 703), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21.07.2020 №816-IX (далі – Закон № 816), та виконання цілі державної політики «5.9 Правова охорона та захист інтелектуальної власності» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 та забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо узгодження процедур надання правової охорони винаходів (корисних моделей) із правом Європейського Союзу відповідно до частини другої «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності» глави 9 розділу IV «Торгівля та пов’язані з торгівлею питання» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Україною 16.09.2014 (далі – Угода про асоціацію).

Прийняття наказу забезпечить приведення Правил складання, подання та розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 та Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 у відповідність до Законів № 703, № 816 та до Договору про патентну кооперацію.

Проектом акта передбачено удосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони винаходів та корисних моделей, досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов’язань взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, узгодження процедур набуття прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) із правом Європейського Союзу.

Проект наказу разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на веб-сайті Мінекономіки в розділі «Обговорення проектів документів».

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати за адресою:

Міністерство економіки України

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2

Тел. (044) 596-67-67

E-mail: [email protected]

Державна регуляторна служба України 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.: (044) 239-76-05

E-mail: [email protected]

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json