Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 83 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 117»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 83 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 117» (далі – постанова), набрала чинності 03.07.2020.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 117 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката» (далі – постанова 117) у відповідність до положень Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (в редакції, яка набрала чинності 03.07.2020).

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.03.2022  по 31.03.2022.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом збирання статистичних даних, аналізу звернень заінтересованих сторін щодо положень постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – 983 993,5 грн.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 48 суб’єктів господарювання подали з 03.07.2020 заяву про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Кількість суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (які отримали свідоцтво про уповноваження) – 69 суб’єктів господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог цього регуляторного акта – пов’язано з ознайомленням та застосуванням актуалізованої постанови 117 у своїй роботі.

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Зокрема, постанову опубліковано в Офіційному віснику України від 03.03.2020 (2020 р., № 17, стор. 116, стаття 665, код акта 98168/2020) та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Кількість звернень суб’єктів господарювання та інших заінтересованих сторін з питань, пов’язаних з прийняттям регуляторного акта – відсутні.

Кількість звернень щодо перегляду положень проекту постанови – відсутні.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Прийняття постанови забезпечує узгодженість положень Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та постанови 117.

Реалізація постанови дозволяє забезпечити належне проведення процедури уповноваження суб ҆єктів господарювання на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, отримання ними свідоцтва про уповноваження.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json