Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1112 «Про затвердження порядків та умов перерахування організацією колективного управління незапитаних коштів до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України»

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1112 «Про затвердження порядків та умов перерахування організаціями колективного управління коштів до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є визначення механізмів перерахування організаціями колективного управління коштів до Українського культурного фонду на розвиток української культури відповідно до частини першої статті 21 та частин п’ятої та шостої статті 23 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон).

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 16 листопада 2021 року до 16 листопада 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом отримання зауважень та пропозицій до постанови, а також статистичних даних, наданих Українським культурним фондом, та статистичних даних, отриманих зі щорічних звітів про діяльність організацій колективного управління.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюється дія акта:

- щодо перерахування незапитаних коштів організаціями колективного управління до Українського культурного фонду – 19 організацій колективного управління, які зареєстровані в Україні та діють відповідно до вимог статті 15 Закону;

- щодо перерахування двадцяти п’яти відсотків доходу від прав, зібраного акредитованою організацією колективного управління за репрографічне відтворення творів, до Українського культурного фонду – 1 акредитована організація колективного управління (Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське Агентство Авторських Прав», строк акредитації з 18.02.2020 по 22.09.2021), яка акредитована у сфері обов’язкового колективного управління «репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків)»;

- щодо перерахування двадцяти п’яти відсотків доходу від прав, зібраного акредитованою організацією колективного управління за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників (приватне копіювання), до Українського культурного фонду – 1 акредитована організація колективного управління (Громадська спілка «Український музичний альянс», строк акредитації з 18.02.2020 до 04.11.2021), яка акредитована у сфері обов’язкового колективного управління «відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників».

Кількість незапитаних коштів, перерахованих організаціями колективного управління до Українського культурного фонду – 0 грн.

Кількість коштів щодо перерахування двадцяти п’яти відсотків доходу від прав, зібраного акредитованою організацією колективного управління за репрографічне відтворення творів, до Українського культурного фонду – 0 грн.

Кількість коштів щодо перерахування двадцяти п’яти відсотків доходу від прав, зібраного акредитованою організацією колективного управління за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників (приватне копіювання), до Українського культурного фонду – 0  грн.    

Частиною першою статті 25 Закону передбачено, що Мінекономіки здійснює державний нагляд за діяльністю організацій колективного управління, внесених до Реєстру організацій колективного управління, шляхом отримання інформації, аналізу поданих документів та проведення позапланових заходів із здійснення державного нагляду.

Разом з тим, відповідно до підпункту 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Підпунктом 4 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» передбачено, що у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються.

Разом з тим, враховуючи норми Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», організації колективного управління не мають зобов’язання щодо подання щорічних звітів про діяльність за 2021 рік відповідно до вимог Закону, а отже, Мінекономіки не мало можливості повною мірою здійснити моніторинг діяльності організацій колективного управління за 2021 рік з урахуванням норм чинного законодавства України.

Регуляторним актом не передбачається витрачання суб’єктами господарювання та/або фізичними особами додаткових витрат на виконання вимог цього регуляторного акта. Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами на виконання вимог акта, встановлений частиною першою статті 21 та частинами п’ятою та шостою статті 23 Закону.

Під час проведення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта зауважень від фізичних і юридичних осіб щодо необхідності внесення змін до наказу не надходило.

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий.

Постанову опубліковано в Офіційному віснику України від 16.11.2021 (2021 р., № 87, стор. 5, стаття 5581, код акта 108081/2021) та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України «Верховна Рада України» за посиланням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Перерахування коштів на розвиток української культури організаціями колективного управління до Українського культурного фонду відповідно до частини першої статті 21 та частин п’ятої та шостої статті 23 Закону не здійснювалося.

Водночас, у зв’язку з продовженням діяльності організацій колективного управління актуальність дії постанови зберігається.  

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json