Меню

Стаття 4 УСПТ

ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Процедури апеляційних звернень щодо оскарження або перегляду рішень та дій органів доходів та зборів визначаються такими законодавчими актами:

Процедури апеляційного звернень визначені ст. 24 - 30 Митного кодексу та ст. 56 Податкового кодексу. Детальніше процедури щодо адміністративного оскарження митних платежів та грошових зобов'язань визначаються Наказом Міністерства фінансів № 916 «Про затвердження порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів» від 21 жовтня 2015 року.

Українське законодавство також передбачає можливість адміністративного оскарження та перегляду рішень та дій інших державних органів. Зокрема, Закон «Про звернення громадян» дозволяє адміністративні звернення громадян щодо будь-якої дії державних органів влади.

Загалом, процедури такого адміністративного оскарження регулюються загальними правил адміністративного оскарження, що передбачають подання заяви на оскарження разом із відповідним рішенням, що оскаржується до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері.

Так, процедури адміністративного оскарження та перегляду питань пов'язаних із застосуванням санітарних та фітосанітарних заходів (безпечність харчових продуктів, ветеринарна медицина, карантин та захист рослин), а також технічних регламентів та оцінки відповідності регулюються наступними нормативно-правовими актами:

  • Закон України «Про карантин рослин» № 3348-ХІІ від 30 червня 1993р. (ст. 29 та 46): Законом передбачається можливість адміністративного оскарження рішення про відмову у видачі санітарного та/або фітосанітарного сертифікатів. Визначається наступна процедура: заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує 10 днів після одержання відповідного рішення. Відповідна заява розглядається державним органом не пізніше двох робочих днів після її подання.

Законом запроваджується право на оскарження результатів лабораторних досліджень, рішень державних інспекторів, а також рішень про відмову у видачі або про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу. Законом України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» №4004-ХІІ від 24 лютого 1994р. (ст. 43) передбачається, що постанови, розпорядження, приписи та висновки посадових осіб державної санітарно- епідеміологічної служби можуть бути оскаржені протягом місяця до відповідних інстанцій залежно від того, хто видав рішення, що оскаржується. У свою чергу, Постанова КМУ «Про порядок видачі експлуатаційного дозволу» № 930 від 11 листопада 2015р. закріплює право на оскарження рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу до Держпродспоживслужби.

  • Закон України «Про ветеринарну медицину» № 2498-ХІІ від 25 червня 1992р. (ст. 36): Законом закріплюється право на оскарження до відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини рішення і дії посадових осіб державних органів ветеринарної медицини, уповноважених лікарів ветеринарної медицини та інших осіб, уповноважених на виконання певних функцій. Таке оскарження проводиться відповідно до загальної процедури адміністративного оскарження та перегляду, що визначена чинним законодавством України.
  • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-УІІІ від 15 січня 2015р. (ст. 43): Законом визначається право на оскарження та процедура подання призначеному органу апеляцію з вимогою переглянути будь-яке рішення, прийняте цим органом стосовно об'єкта оцінки відповідності. Крім того, відповідна стаття 43 містить посилання на Положення про апеляційну комісію та Порядок розгляду нею апеляції.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json