Головна / Обговорення проектів документів
Меню

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України ”

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

“      ”                           2014 р.

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду
________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78; 2000 р., № 24, ст. 186;  2003 р.,№ 26, ст. 193, № 37, ст. 300; 2006 р., № 4, ст. 55; 2013 р., № 28, ст. 295; 2014, № 20-21, ст. 712):

1) частину восьму статті 14 виключити;

2) у статті 15:

частину першу викласти у такій редакції:

“1. У разі запровадження режиму нагляду або регіонального нагляду центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику протягом встановленого Комісією періоду щомісяця до 10 числа подає Міністерству  відомості щодо обсягів ввезення такого товару, країни походження, ціни та загальної вартості, що розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України.

Базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів “Інкотермс”.

Якщо товар має специфічні споживчі характеристики або якщо на ринку України склалася специфічна ситуація, періодичність та інші відомості щодо ввезеного товару можуть визначатися додатково окремим рішенням Комісії.

Обмін інформацією здійснюється у порядку, передбаченому Митним кодексом України.”;

частини другу – четверту виключити.

У зв’язку із цим частину п’яту вважати частиною другою.

3) у статті 16:

в абзаці третьому частини третьої слова “Гармонізованою системою кодування та опису товарів” замінити словами “Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності”, слова та знак “строки дії дозволів на імпорт,” виключити;

частину четверту доповнити реченням такого змісту: “Спеціальні ліцензії видаються відповідно до статей 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність.”;

частину дев’яту викласти у такій редакції :

“9. Спеціальні заходи можуть застосовуватися щодо імпорту товару, що є об’єктом спеціального розслідування, на всій території України або в одному, або кількох її регіонах. Якщо цей товар уже доставляється в Україну, ввезення його на митну територію України дозволяється, якщо цей товар не буде переадресовуватися імпортером.”;

4) у тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики” в усіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку,” у відповідному відмінку.

2. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., № 47, ст. 532), пункт 42 виключити.

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

               Голова
Верховної Ради України

Додаткові матеріали

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json