Індекс промислового виробництва
(кумулятивно, % до відповідного періоду попереднього року)