Головна » Нормативні матеріали

Календар подій

23
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
29 30 31 1 2 3 4
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Положення про секретаріат МЦПК

 

Затверджую

Голова Міжвідомчого центру

з організації перепідготовки

управлінських кадрів для

сфери підприємництва

 

В. Роговий

23 січня 2001 р.

 

 

Положення

 

про секретаріат Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів

для сфери підприємництва

 

1.      Секретаріат Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр) у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 20012002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма) створюється для забезпечення діяльності Центру.

 

2.      Очолює секретаріат Центру керівник в особі відповідального секретаря Центру.

 

3.      Секретаріат Центру в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, голови Центру, розпорядженнями відповідального секретаря Центру, а також цим Положенням.

 

4.      Основними завданнями секретаріату Центру є організаційно-технічне забезпечення реалізації Програми та діяльності Центру.

 

5.      Секретаріат Центру відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

 

·        формування щорічного плану роботи Центру, контроль за його виконанням та подання у встановленому порядку звітів про діяльність Центру;

 

·        організацію та проведення засідань Центру, наглядової ради Центру, експертної ради Центру;

 

·        ведення документації, яка стосується діяльності Центру та його наглядової ради;

 

·        координацію та контроль за діяльністю реґіональних робочих груп Центру, участь у засіданнях цих груп;

 

·        розробку проектів нормативних актів, що реґламентують діяльність Центру та реалізацію Програми;

 

·        формування відповідних показників економічного і соціального розвитку України на 2001 рік та на період до 2004 року для включення їх у державне замовлення на післядипломну освіту (перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва);

 

·        роботу щодо визначення базового вищого навчального закладу, підготовку та укладення з ним, в разі необхідності, відповідного контракту;

 

·        контроль за виконанням державного замовлення в частині реалізації Програми та звітування щомісяця Державному комітету статистики України про виконання державного замовлення;

 

·        організацію та проведення конкурсного відбору вищих навчальних закладів для перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, підготовку відповідної експертної та звітної документації;

 

·        участь у проведенні реґіональними відділеннями Центру конкурсного відбору спеціалістів, що направляються на перепідготовку;

 

·        взаємодію з вищими навчальними закладами з метою здійснення контролю якості перепідготовки спеціалістів;

 

·        консультування учасників Програми з питань її реалізації;

 

·        залучення спеціалістів, у тому числі іноземних, для виконання експертних та аналітичних робіт;

 

·        формування та ведення баз даних спеціалістів, які проходять перепідготовку та направляються на стажування, а також підприємств та організацій, що направляють спеціалістів на перепідготовку та стажування за кордон;

 

·        залучення коштів країн-донорів та міжнародних донорських організацій: підготовку техніко-економічних обгрунтувань на проекти, участь у формуванні щорічних програм міжнародної технічної допомоги Україні;

 

·        підготовку відповідної документації для укладення контрактів з фірмами-виконавцями проектів технічної допомоги та звітної інформації за цими проектами;

 

·        організацію стажування спеціалістів у зарубіжних фірмах;

 

·        взаємодію з партнерськими організаціями іноземних держав з питань організації стажування спеціалістів за кордоном;

 

·        взаємодію з іноземними представництвами в Україні та українськими представництвами за кордоном з питань реалізації Програми;

 

·        аналіз економічних та правових відносин, що встановлюються в процесі реалізації Програми;

 

·        аналіз ефективності реалізації Програми;

 

·        вивчення досвіду інших країн щодо впровадження аналогічних програм перепідготовки;

 

·        надання керівництву Центру, наглядовій раді Центру та керівництву Мінекономіки аналітичної інформації та звітної документації з питань реалізації Програми та діяльності Центру;

 

·        інформування зацікавлених організацій та громадян стосовно діяльності Центру та реалізації Програми;

 

·        підготовку та реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на перепідготовку управлінських кадрів у сфері економіки;

 

·        організацію та проведення міжнародних економічних форумів, конференцій та семінарів;

 

·        взаємодію із засобами масової інформації з питань роботи Центру, реалізації Програми та інших заходів;

 

·        інші функції в рамках діяльності Центру за дорученням відповідального секретаря Центру.

 

 

6.      Для виконання покладених на нього функцій секретаріат Центру має право:

 

·        робити запити у встановленому порядку і отримувати необхідну інформацію від реґіональних робочих груп і робочих органів Центру;

 

·        надавати у встановленому порядку необхідну інформацію керівництву Мінекономіки, органам виконавчої влади, громадським об'єднанням та організаціям;

 

·        отримувати в установленому порядку рішення державних органів України з питань, що відносяться до компетенції Центру;

 

·        вести службове листування з державними органами та громадськими організаціями з питань, що відносяться до компетенції секретаріату Центру;

 

·        уносити керівництву Центру пропозиції щодо проведення засідань, нарад та інших заходів за участю членів Центру та його робочих органів, представників органів виконавчої влади, державних органів та громадських організацій;

 

·        залучати фахівців до виконання експертних і аналітичних робіт для здійснення Програми.

 

7.      Організаційно-технічне забезпечення роботи секретаріату Центру здійснює Мінекономіки.

 

8.      Секретаріат Центру може мати бланки та штампи зі своїм найменуванням.

 

 

Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json