Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Туризм » Аналітика та статистика
Довідка щодо підготовки фахівців сфери туризму

Станом на червень 2017 року кількість навчальних закладів, що готують спеціалістів сфери туризму становить 193 од., з них вищих навчальних закладів (академії, університети, інститути) – 93 од.

Із загальної кількості навчальних закладів, що готують спеціалістів сфери туризму (193 од.) :

за формою власності “державна” – 121 од.;

за формою власності “приватна” – 68 од.;

з формою власності “комунальна” – 4 од.

 

Підготовка кадрів відбувається за такими напрямами: “Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”, “Готельне обслуговування”, “Побутове обслуговування”, “Організація обслуговування населення”, “Ресторанне обслуговування”, “Туристичне обслуговування”.

У 2016 році за відповідними напрямами до вищих навчальних закладів було зараховано 13 575 осіб, з них:

на денну форму навчання – 9938 осіб,

на заочну форму навчання –3637 осіб.

Відповідно за напрямами:

Туризм – 6632 осіб;

Готельно-ресторанна справа – 6252 осіб;

Ресторанне обслуговування – 355 осіб;

Туристичне обслуговування – 146 осіб;

Готельне обслуговування – 112 осіб;

Побутове обслуговування – 45 осіб;

Організація обслуговування населення -33 осіб.

Із загальної кількості абітурієнтів (13 575 осіб) поступили на навчання до державних ВНЗ 9 643 осіб, з яких:

за державним замовленням:

на денну форму навчання – 2686 осіб,

на заочну форму навчання –302 осіб;

за кошти фізичних осіб:

на денну форму навчання – 4716 осіб,

на заочну форму навчання –1939 осіб.

 

ТОП 10 вищих навчальних закладів, що готують спеціалістів сфери туризму, за кількістю зарахованих на навчання у 2016 році

Назва ВНЗ

 

Усього випускни-ків, осіб

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

За державні кошти

За кошти фізичних осіб

За державні кошти

За кошти фізичних осіб

1

Київський національний торговельно-економічний університет

613

134

193

26

1

2

Національний університет харчових технологій

452

110

262

8

3

3

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

393

0

244

0

0

4

Одеська національна академія харчових технологій

358

38

201

0

31

5

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

354

31

202

0

0

6

Запорізький національний технічний університет

314

0

221

0

149

7

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

305

29

152

3

36

8

Відокремлений підрозділ "Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"

300

0

165

0

135

9

Київський університет туризму, економіки і права

242

0

104

0

21

10

Відокремлений підрозділ "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"

236

0

98

0

57

Загальна кількість студентів, що закінчили ВНЗ у 2016 році становить 10 432 особи, з них за напрямами:

Туризм – 3098 осіб;

Готельно-ресторанна справа – 1975 осіб;

Ресторанне обслуговування – 1401 осіб;

Туризмознавство – 1113 осіб;

Туристичне обслуговування – 1085 осіб;

Готельна і ресторанна справа – 861 осіб;

Готельне обслуговування – 693 осіб;

Організація обслуговування населення – 106 осіб;

Побутове обслуговування – 76 осіб;

Географія рекреації та туризму – 24 осіб.

На навчання за спеціальністю “Туризм” у 2016 році було зараховано 6 632 особи, з них до вищих навчальних закладів:

за формою власності “державна” - 5372 осіб;

за формою власності “приватна” -1194 осіб;

з формою власності “комунальна” -  66 осіб.

Із загальної кількості вищезазначених абітурієнтів, що поступили до державних ВНЗ (5372 особи):

за державним замовленням:

на денну форму навчання – 1439 осіб,

на заочну форму навчання –163 осіб;

за кошти фізичних осіб:

на денну форму навчання – 2739 осіб,

заочну форму навчання – 1031 осіб.

Кількість студентів, що закінчили у 2016 році вищи навчальні заклади за спеціальностями “Туризм” та Туризмознавство” становить 4 236 особи, з них навчались:

за державним замовленням:

на денній формі навчання – 988 осіб,

на заочній формі навчання –1816 осіб;

за кошти фізичних осіб:

на денній формі навчання – 166 осіб,

на заочній формі навчання – 1266 осіб.

 

ТОП 10 вищих навчальних закладів за кількістю випускників за спеціальностями “Туризм” та “Туризмознавство” у 2016 році

Назва ВНЗ

 

Усього випускни-ків, осіб

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

За державні кошти

За кошти фізичних осіб

За державні кошти

За кошти фізичних осіб

1

Запорізький національний технічний університет

289

2

191

 

96

2

Львівський національний університет імені Івана Франка

245

32

96

 

117

3

Київський університет туризму, економіки і права

170

 

64

 

106

4

Київський національний торговельно-економічний університет

133

42

49

7

35

5

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

127

27

45

 

55

6

Національний авіаційний університет

124

38

51

7

28

7

Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури"

121

 

52

 

69

8

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

119

20

53

1

45

9

Київський національний університет культури і мистецтв

118

74

3

34

7

10

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

114

40

34

5

35

 

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2