Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Про розмiри вiдрахувань до фондiв творчих спiлок України за використання творiв лiтератури та мистецтва

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Про затвердження положень з питань розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Про затвердження Тимчасового положення про мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Про затвердження порядку застосування спеціальних заходів до суб‘єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування

Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування

Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Про затвердження порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються

Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню

Про розмір відрахувань, що сплачуються виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах

Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2